Dịch vụ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Ngoài các yếu tố trên, người xin trở lại quốc tịch cũng nên đảm bảo rằng họ hiểu rõ về trách nhiệm và quyền lợi của công dân Việt Nam. Quy trình này không chỉ yêu cầu sự tuân thủ với các quy định pháp lý mà còn đòi hỏi sự cam kết tương lai với quê hương. Hãy cũng Visaworlds tìm hiểu về Dịch vụ xin trở lại quốc tịch Việt Nam nhé!

Dịch vụ xin trở lại quốc tịch Việt Nam
Dịch vụ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

I. Quốc tịch là gì?

Quốc tịch là một khái niệm pháp lý chỉ quyền và nghĩa vụ của người cá nhân đối với một quốc gia cụ thể. Nó là một hình thức nhận biết pháp lý về sự liên kết giữa người và một quốc gia cụ thể. Mỗi người được gọi là công dân của quốc gia nào đó, và quốc tịch thường xác định các quyền và trách nhiệm của họ trong phạm vi lãnh thổ và pháp luật của quốc gia đó.

II. Dịch vụ xin trở lại quốc tịch Việt Nam là gì?

Dịch vụ xin trở lại quốc tịch Việt Nam là quá trình phức tạp và yêu cầu sự tuân thủ đầy đủ các quy định và điều kiện do chính phủ Việt Nam đặt ra. Người quan tâm đến việc trở lại quốc tịch cần lưu ý đến các chi tiết sau đây:

Quy trình bao gồm việc điền đơn đăng ký trở lại quốc tịch và nộp các giấy tờ cần thiết như hộ chiếu, thẻ cư trú, và các văn bằng. Hồ sơ đăng ký có thể yêu cầu các chứng minh về thời gian cư trú ổn định, đạo đức công dân, và lý do cụ thể muốn trở lại quốc tịch.

Các ứng viên có thể phải trải qua phỏng vấn để xác minh thông tin và đánh giá ý chí trở lại quốc tịch. Cơ quan quản lý cũng có thể tiến hành kiểm tra đạo đức và tuân thủ các quy tắc của công dân để đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.

Thời gian xử lý hồ sơ có thể kéo dài và thời gian chờ đợi có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Ngoài ra, cần lưu ý đến việc có thể có chi phí và phí dịch vụ liên quan đến quá trình này.

Để biết thông tin chi tiết và chính xác nhất, người đăng ký nên liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc lãnh sự quán Việt Nam để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định và nhận được sự hỗ trợ chính xác.

III. Điều kiện để trở lại quốc tịch Việt Nam của Việt Kiều

Việt kiều là thuật ngữ để chỉ người Việt định cư bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, họ có thể đang mang quốc tịch Việt Nam hoặc/và quốc tịch của nước sở tại.

Theo Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, với Việt kiều đã mất quốc tịch Việt Nam có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

– Xin hồi hương về Việt Nam;

– Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;

– Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

– Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;

– Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài.

IV. Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam của Việt kiều

1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

– Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

– Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

– Bản khai lý lịch;

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam); do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài) trong không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam (gồm Quyết định thôi quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ có xác nhận, trong đó có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam trước đây của người đó);

– Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này, gồm:

 • Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;
 • Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc việc trở lại quốc tịch Việt Nam là có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Giấy tờ chứng minh việc thực hiện đầu tư tại Việt Nam;
 • Trường hợp người xin trở lại quốc tịch Việt Nam vì lý do đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài thì phải có giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác nhận rõ về lý do không được nhập quốc tịch nước ngoài.

Trong trường hợp không được nhập quốc tịch nước ngoài là do lỗi chủ quan của người đó thì phải có văn bản bảo lãnh của một trong những người là cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc anh, chị, em ruột là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam, kèm theo đơn của người đó tự nguyện về cư trú tại Việt Nam.

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Người có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp nơi cư trú.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ;
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

3. Thời gian giải quyết

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, người yêu cầu nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú. Sau đó, Sở Tư pháp sẽ thẩm tra, chuyển hồ sơ xác minh và thực hiện xin trở lại quốc tịch Việt Nam với thời gian như sau:

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị Công an cấp tỉnh xác minh về nhân thân của người có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam.

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Công an cấp tỉnh xác minh và gửi kết quả về Sở Tư pháp. Đồng thời, Sở Tư pháp tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ đề nghị nhập quốc tịch Việt Nam.

 • Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra của Công an cấp tỉnh, Sở Tư pháp hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, kết luận và đề nghị gửi Bộ Tư pháp.

– Việc giải quyết hồ sơ:

Đối với người có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam không thuộc trường hợp được giữ quốc tịch nước ngoài:

 • Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam thì gửi văn bản thông báo cho người có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam để làm thủ tục thôi quốc tịch nước ngoài.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy cho thôi quốc tịch nước ngoài của người có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Đối với người có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp được giữ quốc tịch nước ngoài:

 • Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định.
 • Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cho nhập quốc tịch Việt Nam hoặc không được Chủ tịch nước đồng ý cho nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ Tư pháp có thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp để thông báo cho người nộp hồ sơ nhập quốc tịch Việt Nam.

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ Tư pháp gửi cho người được nhập quốc tịch Việt Nam bản sao Quyết định, kèm theo bản trích sao danh sách.

– Người đề nghị căn cứ ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tư pháp

 • Lần 1: Nhận thông tin hồ sơ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, kết luận và đề nghị gửi Bộ Tư pháp.
 • Lần 2: Nhận thông báo để làm thủ tục thôi quốc tịch nước ngoài (Đối với người có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam không thuộc trường hợp được giữ quốc tịch nước ngoài).
 • Lần 3: Nhận thông tin cho nhập quốc tịch Việt Nam hoặc không đủ điều kiện cho nhập quốc tịch Việt Nam hoặc không được Chủ tịch nước đồng ý cho nhập quốc tịch Việt Nam.

V. Mọi người cũng hỏi

1. Câu hỏi 1: Làm thế nào để xin trở lại quốc tịch Việt Nam sau khi đã nhập tịch ở quốc gia khác?

Trả lời 1: Để xin trở lại quốc tịch Việt Nam, người có ý định phải nộp đơn xin trở lại quốc tịch tại Sở Ngoại vụ địa phương hoặc Trung ương, tuỳ theo quy định của từng cấp chính quyền.

2. Câu hỏi 2: Có những điều kiện nào cần đáp ứng khi xin trở lại quốc tịch Việt Nam?

Trả lời 2: Đối với việc xin trở lại quốc tịch, người đăng ký phải đảm bảo các điều kiện như không vi phạm pháp luật, đủ điều kiện về đạo đức, và có đủ cơ sở lý do để trở lại quốc tịch theo quy định của pháp luật.

3. Câu hỏi 3: Thời gian xử lý hồ sơ xin trở lại quốc tịch là bao lâu?

Trả lời 3: Thời gian xử lý hồ sơ xin trở lại quốc tịch tùy thuộc vào quy định cụ thể của cơ quan chức năng. Thông thường, quá trình này có thể mất vài tháng để hoàn tất, tùy thuộc vào độ phức tạp của từng trường hợp cụ thể và quy trình của cơ quan xử lý.

Bài viết liên quan

0931473068

Tư vấn
challenges-icon chat-active-icon