Điều kiện để trẻ em có quốc tịch Việt Nam

Để trẻ em có quốc tịch Việt Nam, có những điều kiện cụ thể cần tuân thủ theo pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp trẻ em sinh ra tại Việt Nam từ phụ huynh là công dân Việt Nam hoặc sinh ra ở nước ngoài từ phụ huynh có quốc tịch Việt Nam, quy trình đăng ký quốc tịch có thể được thực hiện. Hãy cũng Visaworlds tìm hiểu về Điều kiện để trẻ em có quốc tịch Việt Nam nhé!

Điều kiện để trẻ em có quốc tịch Việt Nam
Điều kiện để trẻ em có quốc tịch Việt Nam

I. Quốc tịch là gì?

Quốc tịch là một khái niệm pháp lý chỉ quyền và nghĩa vụ của người cá nhân đối với một quốc gia cụ thể. Nó là một hình thức nhận biết pháp lý về sự liên kết giữa người và một quốc gia cụ thể. Mỗi người được gọi là công dân của quốc gia nào đó, và quốc tịch thường xác định các quyền và trách nhiệm của họ trong phạm vi lãnh thổ và pháp luật của quốc gia đó.

II. Điều kiện để trẻ em có quốc tịch Việt Nam

Trẻ em sẽ mang quốc tịch Việt Nam trong các trường hợp sau:

Điều 15 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định về quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là công dân Việt Nam như sau:

Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là công dân Việt Nam

Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.

Khi sinh ra có cha mẹ là công dân Việt Nam thì con có quốc tịch Việt Nam.

Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định về Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam như sau:

Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam

1. Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch hoặc có mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam.

2. Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam.

Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con.

Điều 17 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là người không quốc tịch như sau:

Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là người không quốc tịch

1. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.

2. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có mẹ là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam, còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam.

Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.

Khoản 1 Điều 18 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định Quốc tịch của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam như sau:

Quốc tịch của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam

1. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai thì có quốc tịch Việt Nam.

Ngoài các trường hợp trên, khi trẻ em xin nhập tịch vào quốc tịch Việt Nam, nếu được Nhà nước chấp nhận cũng sẽ mang quốc tịch Việt Nam.

III. Dựa vào đâu để quyết quốc tịch của người chưa thành niên và quốc tịch con nuôi chưa thành niên?

Quốc tịch của con chưa thành niên khi cha mẹ được nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam được quy định tại Điều 35 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 như sau:

Quốc tịch của con chưa thành niên khi cha mẹ được nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam

1. Khi có sự thay đổi về quốc tịch do nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam của cha mẹ thì quốc tịch của con chưa thành niên sinh sống cùng với cha mẹ cũng được thay đổi theo quốc tịch của họ.

2. Khi chỉ cha hoặc mẹ được nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam thì con chưa thành niên sinh sống cùng với người đó cũng có quốc tịch Việt Nam hoặc mất quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ.

Trường hợp cha hoặc mẹ được nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam thì con chưa thành niên sinh sống cùng với người đó cũng có quốc tịch Việt Nam, nếu cha mẹ không thỏa thuận bằng văn bản về việc giữ quốc tịch nước ngoài của người con.

3. Sự thay đổi quốc tịch của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 35 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đó.

Khi cha mẹ bị tước quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam quốc tịch của con chưa thành niên được quy định tại Điều 36 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 như sau:

Quốc tịch của con chưa thành niên khi cha mẹ bị tước quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam

Khi cha mẹ hoặc một trong hai người bị tước quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam thì quốc tịch của con chưa thành niên không thay đổi.

Quốc tịch của con nuôi chưa thành niên được quy định tại Điều 37 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 như sau:

Quốc tịch của con nuôi chưa thành niên

1. Trẻ em là công dân Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi thì vẫn giữ quốc tịch Việt Nam.

2. Trẻ em là người nước ngoài được công dân Việt Nam nhận làm con nuôi thì có quốc tịch Việt Nam, kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam công nhận việc nuôi con nuôi.

3. Trẻ em là người nước ngoài được cha mẹ mà một người là công dân Việt Nam, còn người kia là người nước ngoài nhận làm con nuôi thì được nhập quốc tịch Việt Nam theo đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam của cha mẹ nuôi và được miễn các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Quốc tịch Việt Nam 2008.

4. Sự thay đổi quốc tịch của con nuôi từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đó.

Trẻ em là công dân Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi thì vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, trẻ em là người nước ngoài được công dân Việt Nam nhận làm con nuôi thì có quốc tịch Việt Nam.

IV. Mọi người cũng hỏi

1. Làm thế nào để một trẻ em có thể được cấp quốc tịch Việt Nam?

Trẻ em có thể được cấp quốc tịch Việt Nam nếu một hoặc cả hai phụ huynh của họ là công dân Việt Nam hoặc nếu trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam và không có quốc tịch của quốc gia khác.

2.  Có những điều kiện cụ thể nào mà phụ huynh cần tuân thủ để đảm bảo trẻ em của họ có quốc tịch Việt Nam?

Để đảm bảo trẻ em có quốc tịch Việt Nam, phụ huynh cần kịp thời đăng ký thông tin về con em tại cơ sở y tế hoặc cơ sở hành chính dân sự nơi trẻ em được sinh ra và đảm bảo rằng các giấy tờ liên quan đều đầy đủ và hợp lệ.

3.  Trường hợp nào mà trẻ em có thể đạt được quốc tịch Việt Nam mà không cần đến việc phụ huynh là công dân Việt Nam?

Trường hợp một trong những phụ huynh là công dân Việt Nam và trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc khi trẻ em được nhận nuôi bởi người Việt Nam, cũng là những tình huống mà trẻ em có thể đạt được quốc tịch Việt Nam mà không cần phải phụ thuộc vào quốc tịch của cả hai phụ huynh.

Bài viết liên quan

0931473068

Tư vấn
challenges-icon chat-active-icon