Luật Việt kiều hồi hương [2023]

Chính sách hỗ trợ Việt kiều hồi hương tại Việt Nam đang được quan tâm và thực hiện để khuyến khích sự trở về của người Việt kiều. Các chính sách này bao gồm ưu đãi về thuế, quy định linh hoạt về thị thực và nhập cảnh, cùng các chương trình hỗ trợ kinh tế và xã hội. Hãy cùng Visaworlds tìm hiểu về Luật Việt kiều hồi hương [2023] nhé!

Luật Việt kiều hồi hương [2023]
Luật Việt kiều hồi hương [2023]

I. Luật Việt Kiều Hồi Hương là gì?

Luật Việt Kiều Hồi Hương là một chính sách của Chính phủ Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Kiều, những người đã rời bỏ quê hương để định cư ở nước ngoài, để có cơ hội và điều kiện tốt nhất để quay trở lại, đầu tư, làm việc, và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

II. Hồi hương là gì?

Hồi hương là việc một công dân Việt Nam đã định cư và được nhập quốc tịch nước ngoài, nay mong muốn trở lại quốc tịch Việt Nam để tiếp tục sinh sống và làm việc tại Việt Nam hoặc để có thể hưởng các quyền lợi về tài sản, thực hiện các hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

Để trở lại quốc tịch Việt Nam, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài cần phải thực hiện thủ tục hồi hương và đáp ứng những điều kiện do pháp luật Việt Nam quy định.

Đặc biệt, thủ tục hồi hương cho phép Việt Kiều được trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời vẫn giữ được quốc tịch nước ngoài hiện tại của mình. Điều đó có nghĩa là, người thực hiện thủ tục hồi hương sẽ có hai quốc tịch, được hưởng tất cả các ưu đãi, quyền lợi về kinh tế, chính trị, phúc lợi xã hội của cả hai quốc gia mà họ mang quốc tịch. Do đó, thủ tục hồi hương còn được gọi là thủ tục đăng ký song tịch.

III. Luật Việt kiều hồi hương

Pháp luật Việt Nam hiện hành cho phép và tạo điều kiện cho người Việt Nam đã định cư và nhập quốc tịch nước ngoài muốn trở lại và nhập quốc tịch Việt Nam. Điều kiện, trình tự và thủ tục hồi hương đối với Việt Kiều được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật gồm:

 • Luật Cư trú 2021 do Quốc Hội ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.
 • Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Luật Cư trú 2021.

IV. Điều kiện xin hồi hương?

Việt Kiều được đăng ký hồi hương về Việt Nam khi thỏa mãn 02 điều kiện sau:

Thứ nhất: Có giấy tờ chứng minh đã từng có quốc tịch Việt Nam và còn giữ quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ hai: Có chỗ ở hợp pháp tại Việt Nam gồm nhà thuộc sở hữu của bản thân hoặc nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ nhà người khác hoặc do người thân bảo lãnh.

V. Trình tự thủ tục xin hồi hương

Trình tự thủ tục xin hồi hương về Việt Nam thực hiện theo 04 bước như sau:

1:Bạn chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký thường trú tại Việt Nam theo Mục 5.

2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

3:Nhận được kết quả giải quyết đồng ý cho Việt Kiều về Việt Nam thường trú tại Cơ quan bạn đã nộp hồ sơ xin hồi hương.

4: Thực hiện các thủ tục như: đăng ký thường trú, nhập hộ khẩu tại địa phương, xin cấp Căn cước công dân và hộ chiếu Việt Nam.

VI. Hồ sơ xin hồi hương gồm những gì?

Để xin hồi hương bạn cần chuẩn bị 02 bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

1) Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú.

2) Bản sao hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp.

3) Bản sao một trong các giấy tờ sau đây có giá trị chứng minh có quốc tịch Việt Nam, gồm:

 • Giấy khai sinh (trường hợp giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha, mẹ).
 • Giấy Chứng minh nhân dân.
 • Hộ chiếu Việt Nam.
 • Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.
 • Giấy tờ khác (giấy xác nhận công dân) do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp xác nhận đương sự còn giữ quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch.

4) Bản sao giấy tờ chứng minh có nhà ở hợp pháp tại Việt Nam:

 • Trường hợp Việt Kiều đã được sở hữu nhà tại Việt Nam thì nộp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở, hợp đồng mua nhà ở…
 • Trường hợp Việt Kiều thuê, mượn, ở nhờ nhà người khác hoặc do người thân bảo lãnh thì nộp hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà; Văn bản chứng minh người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho người đó đăng ký thường trú; Giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhà ở của người cho thuê, mượn, ở nhờ.

VII. Nộp hồ sơ xin hồi hương ở đâu?

Việt Kiều có thể nộp hồ sơ xin hồi hương tại 02 cơ quan sau:

 • Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Việt Kiều có chỗ ở hợp pháp.
 • Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an.

VIII. Mọi người cũng hỏi

1.  Luật Việt Kiều Hồi Hương là gì?

Luật Việt Kiều Hồi Hương là một chính sách của Chính phủ Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Kiều, những người đã rời bỏ quê hương để định cư ở nước ngoài, để có cơ hội và điều kiện tốt nhất để quay trở lại, đầu tư, làm việc, và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

2.  Những quy định chính trong Luật Việt Kiều Hồi Hương là gì?

Luật Việt Kiều Hồi Hương thường chứa đựng các quy định liên quan đến việc giảm thuế, tạo điều kiện đầu tư, hỗ trợ hội nhập cộng đồng Việt Kiều, cũng như các chính sách khác để khuyến khích họ tham gia vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội, và văn hóa ở quê nhà.

3.  Người Việt Kiều cần làm gì để hưởng các ưu đãi từ Luật Việt Kiều Hồi Hương?

Để hưởng các ưu đãi từ Luật Việt Kiều Hồi Hương, người Việt Kiều thường cần đáp ứng các điều kiện nhất định, chẳng hạn như đầu tư vào các dự án quy định, tham gia vào các chương trình và hoạt động có liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. Cụ thể, các quy định này có thể thay đổi theo từng giai đoạn và nhu cầu cụ thể của quốc gia.

Bài viết liên quan

0931473068

Tư vấn
challenges-icon chat-active-icon