Chính sách miễn lệ phí là một cách thể hiện sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ đối với các nhóm người đặc biệt, như quân nhân, người cao tuổi, và những người gặp khó khăn. Hãy cùng Visaworlds tìm hiểu về Miễn lệ phí đăng ký thi quốc tịch Mỹ nhé!

Miễn lệ phí đăng ký thi quốc tịch Mỹ

I. Miễn lệ phí là gì?

Miễn lệ phí là một chính sách cho phép một số đối tượng được miễn nộp một khoản phí hoặc lệ phí cụ thể.

II. Thi quốc tịch là gì?

Thi quốc tịch là một bước quan trọng trong quá trình xin quốc tịch của một quốc gia. Trong một số trường hợp, chính phủ của quốc gia đó có thể yêu cầu người muốn trở thành công dân của nước đó tham gia kỳ thi để đánh giá kiến thức và hiểu biết của họ về lịch sử, văn hóa, và các giá trị quốc gia.

III. Miễn lệ phí đăng ký thi quốc tịch Mỹ

1. Quân nhân

 • Miễn phí nộp đơn và phí dịch vụ sinh trắc học.
 • Bao gồm:
  • Quân nhân đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ.
  • Cựu quân nhân đã phục vụ danh dự trong quân đội Hoa Kỳ.
  • Vợ/chồng của quân nhân đang phục vụ hoặc cựu quân nhân.

2. Người cao tuổi

 • Miễn phí dịch vụ sinh trắc học (85 USD).
 • Áp dụng cho người từ 75 tuổi trở lên vào thời điểm nộp đơn.

3. Người gặp khó khăn về tài chính

 • Miễn toàn bộ hoặc một phần lệ phí.
 • Cần đáp ứng các tiêu chí sau:
  • Thu nhập hộ gia đình thấp.
  • Nhận trợ cấp từ chương trình phúc lợi công cộng.
  • Gặp khó khăn tài chính do trường hợp khẩn cấp hoặc hóa đơn y tế cao.

4. Một số trường hợp khác

 • Người nộp đơn xin miễn trừ vì lý do tôn giáo hoặc đạo đức.
 • Người nộp đơn xin miễn trừ vì khuyết tật.
 • Nạn nhân của bạo lực gia đình.

Lưu ý:

 • Các tiêu chí miễn lệ có thể thay đổi theo thời gian.
 • Bạn cần nộp bằng chứng để chứng minh mình đủ điều kiện được miễn lệ.
 • Nên tham khảo thông tin cập nhật trên trang web của USCIS trước khi nộp đơn.

>>> Đọc thêm Lệ phí thi quốc tịch Mỹ để biết thêm thông tin nhé!

IV. Số tiền được miễn lệ phí đăng ký thi quốc tịch Mỹ

Loại miễn lệ Miễn phí Yêu cầu
Quân nhân Toàn bộ – Đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. – Cựu quân nhân đã phục vụ danh dự trong quân đội Hoa Kỳ. – Vợ/chồng của quân nhân đang phục vụ hoặc cựu quân nhân.
Người cao tuổi Phí dịch vụ sinh trắc học (85 USD) – Từ 75 tuổi trở lên vào thời điểm nộp đơn.
Người gặp khó khăn về tài chính Toàn bộ hoặc một phần – Thu nhập hộ gia đình thấp. – Nhận trợ cấp từ chương trình phúc lợi công cộng. – Gặp khó khăn tài chính do trường hợp khẩn cấp hoặc hóa đơn y tế cao.
Một số trường hợp khác Toàn bộ – Lý do tôn giáo hoặc đạo đức. – Khuyết tật. – Nạn nhân bạo lực gia đình.

Lưu ý:

 • Các tiêu chí miễn lệ có thể thay đổi theo thời gian.
 • Bạn cần nộp bằng chứng để chứng minh mình đủ điều kiện được miễn lệ.
 • Nên tham khảo thông tin cập nhật trên trang web của USCIS trước khi nộp đơn.

Tổng số tiền được miễn lệ:

 • Toàn bộ phí đăng ký (725 USD) cho các trường hợp:
  • Quân nhân.
  • Người gặp khó khăn về tài chính (được miễn toàn bộ phí).
  • Một số trường hợp khác (được miễn toàn bộ phí).
 • Một phần phí đăng ký (360 USD) cho người cao tuổi (chỉ miễn phí dịch vụ sinh trắc học).

V. Quyền và nghĩa vụ của người được miễn lệ phí đăng ký thi quốc tịch Mỹ

1. Quyền

 • Được miễn lệ khoản phí đăng ký thi quốc tịch Mỹ trị giá $725.
 • Được hưởng các quyền lợi như những người nộp phí đầy đủ, bao gồm quyền tham gia kỳ thi nhập tịch, quyền được xem xét hồ sơ nhập tịch, và quyền được cấp quốc tịch Mỹ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

2. Nghĩa vụ

 • Sử dụng khoản tiền được miễn một cách hợp lý và đúng mục đích.
 • Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin trong đơn xin miễn lệ phí.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến nhập tịch Mỹ.

Ngoài ra, người được miễn lệ phí còn có một số nghĩa vụ sau:

 • Có trách nhiệm thông báo cho USCIS về bất kỳ thay đổi nào trong hoàn cảnh của họ.
 • Có trách nhiệm tham gia phỏng vấn nhập tịch.
 • Có trách nhiệm tuyên thệ trung thành với Hoa Kỳ.

Lưu ý:

 • Người được miễn lệ phí vẫn phải nộp lệ phí dịch vụ sinh trắc học là $85.
 • Nếu người được miễn lệ phí không đáp ứng các điều kiện để được miễn lệ, họ có thể bị yêu cầu nộp phí đầy đủ.
 • Nếu người được miễn lệ phí vi phạm các quy định của pháp luật, họ có thể bị xử phạt, bao gồm cả việc bị thu hồi quốc tịch Mỹ.

VI. Thủ tục và quy trình xin miễn lệ phí đăng ký thi quốc tịch Mỹ

Thủ tục và quy trình xin miễn lệ phí đăng ký thi quốc tịch Mỹ

Bước 1: Xác định điều kiện miễn lệ phí

Bạn có thể tham khảo thông tin về các đối tượng được miễn lệ phí đăng ký thi quốc tịch Mỹ tại trang web của USCIS

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin miễn lệ phí

Hồ sơ xin miễn lệ phí bao gồm:

 • Mẫu đơn I-912, Yêu cầu Miễn lệ Phí.
 • Các bằng chứng chứng minh bạn đủ điều kiện được miễn lệ phí. Ví dụ:
  • Quân nhân: Giấy tờ chứng minh đang phục vụ hoặc đã phục vụ danh dự trong quân đội Hoa Kỳ.
  • Người cao tuổi: Giấy tờ chứng minh tuổi tác.
  • Người gặp khó khăn về tài chính: Giấy tờ chứng minh thu nhập hoặc nhận trợ cấp.

Bước 3: Nộp hồ sơ xin miễn lệ phí

Bạn có thể nộp hồ sơ xin miễn lệ phí trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

 • Nộp trực tuyến: Truy cập trang web của USCIS và làm theo hướng dẫn.

 • Nộp qua đường bưu điện: Gửi hồ sơ đến địa chỉ:

  USCIS P.O. Box 660866 Dallas, TX 75266

Bước 4: Chờ đợi quyết định của USCIS

USCIS sẽ xem xét hồ sơ của bạn và đưa ra quyết định trong vòng 30 đến 60 ngày.

Lưu ý:

 • Bạn nên nộp hồ sơ xin miễn lệ phí ít nhất 30 ngày trước khi bạn dự định nộp đơn đăng ký thi quốc tịch Mỹ.
 • Nếu hồ sơ của bạn bị thiếu thông tin hoặc bằng chứng, USCIS sẽ yêu cầu bạn bổ sung.
 • Nếu USCIS từ chối yêu cầu miễn lệ phí của bạn, bạn có thể nộp đơn kháng cáo.

>>> Đọc thêm Điều kiện thi quốc tịch Mỹ để biết thêm thông tin nhé!

VII. Mọi người cũng hỏi

1. Có thể nộp đơn xin miễn lệ phí trực tuyến hay không?

Có, bạn có thể nộp đơn xin miễn lệ phí trực tuyến trên trang web của USCIS.

2. Nếu tôi được miễn lệ phí, tôi có cần phải nộp lệ phí dịch vụ sinh trắc học hay không?

Có, bạn vẫn cần phải nộp lệ phí dịch vụ sinh trắc học là $85.

3. Nếu tôi không đủ điều kiện được miễn lệ phí, tôi có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính hay không?

Có, bạn có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính thông qua chương trình USCIS Fee Waiver Program.

Bài viết liên quan
0933336450

08 7790 7790

087.790.7790