Thông tin chi tiết về quốc tịch Poland (Ba Lan)

Quốc tịch Ba Lan (Polish citizenship) là quyền lợi pháp lý và định cư của công dân Ba Lan. Những người sở hữu quốc tịch Ba Lan được coi là công dân của quốc gia này và họ có quyền lợi như tự do di chuyển, bình đẳng trước pháp luật, và tham gia vào các hoạt động công dân khác. Hãy cũng Visaworlds tìm hiểu về Thông tin chi tiết về quốc tịch Poland (Ba Lan) nhé!

Thông tin chi tiết về quốc tịch Poland (Ba Lan)
Thông tin chi tiết về quốc tịch Poland (Ba Lan)

I. Quốc tịch là gì?

Quốc tịch là một khái niệm pháp lý chỉ quyền và nghĩa vụ của người cá nhân đối với một quốc gia cụ thể. Nó là một hình thức nhận biết pháp lý về sự liên kết giữa người và một quốc gia cụ thể. Mỗi người được gọi là công dân của quốc gia nào đó, và quốc tịch thường xác định các quyền và trách nhiệm của họ trong phạm vi lãnh thổ và pháp luật của quốc gia đó.

II. Quốc tịch Poland (Ba Lan)

Quốc tịch Ba Lan có thể nhận được:
• Từ hiệu lực của luật pháp
• Qua việc cấp quốc tịch Ba Lan
• Qua việc công nhận là công dân Ba Lan
• Qua sự phục hồi lại quốc tịch Ba Lan

1. Từ hiệu lực của luật pháp

Theo luật pháp, một đứa trẻ chưa trưởng thành có được quốc tịch Ba Lan nếu:
1) ít nhất một người cha hoặc mẹ là công dân Ba Lan ở thời điểm ra đời của đứa trẻ (theo nguyên tắc luật máu mủ), hoặc
2) đã được sinh ra trên lãnh thổ Ba Lan và khôngg biết ai là cha mẹ của đứa trẻ đó, không có quốc tịch hoặc quốc tịch không được xác định (theo nguyên tắc luật đất)Đứa trẻ được có quốc tịch Ba Lan nếu nó đã được tìm thấy trên lãnh thổ Ba Lan và không biết cha mẹ nó là ai.Nếu đứa trẻ người nước ngoài, trước khi kết thúc 16 tuổi, đã được nhận nuôi nấng (con nuôi) bởi một người hoặc người có quốc tịch Ba Lan, được coi – công nhận là đứa trẻ đó đã nhận được quốc tịch Ba Lan vào ngày sinh ra

2. Cấp quốc tịch

Tổng thống nước Cộng hòa Ba Lan là người cấp quốc tịch Ba Lan. Tổng thống, trong quyết định của mình không bị giới hạn bất kỳ điều kiện gì mà người nước ngoài phải đáp ứng để được cấp quốc tịch Ba Lan. Điều này có nghĩa là Tổng thống có thể cấp quốc tịch Ba Lan cho người nước ngoài: ví dụ – không phụ thuộc đã ở Ba Lan là bao lâu.

Cấp quốc tịch Ba Lan theo đơn yêu cầu của người nước ngoài. Đơn xin quốc tịch Ba Lan phải là người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Ba Lan gửi lên Tổng Thống thông qua Tỉnh trưởng, nơi cư trú của người nước ngoài. Nếu người nước ngoài không ở Ba Lan, đơn phải được gửi qua lãnh sự quán Ba Lan . Địa chỉ Văn phòng tỉnh- khu vực và các cơ quan lãnh sự Ba Lan có sẵn ở đây -> : Đơn phải nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch tuyên thệ ra tiếng Ba Lan hoặc qua Lãnh sự của nước Cộng hòa Ba Lan.
Đơn xin quốc tịch Ba Lan có sẵn ở đây ->Bạn nên biết rằng, thủ tục xin cấp quốc tịch qua Tổng Thống  có thể mất một thời rất lâu, bởi vì trong trường hợp này không áp dụng theo quy định của Bộ luật về thủ tục hành chính. Điều này có nghĩa rằng, ngay cả nếu trường hợp có thể được giải quyết trên cơ sở các bằng chứng trình bày của người nộp đơn, nó có thể không được xử lý ngay lập tức, như trong trường hợp của sự công nhận là công dân Ba Lan. Người xin cấp quốc tịch, phải có nghĩa vụ để chứng minh trong đơn của mình và phải cung cấp lý do chính đáng để được cấp quốc tịch Ba Lan .Từ chối cấp quốc tịch Ba Lan không có giải thích và cũng không được kháng cáo.

3. Công nhận là công dân Poland (Ba Lan)

Người nước ngoài có thể được công nhận là công dân Ba Lan.Được công nhận là công dân Ba Lan khi:

 1. người nước ngoài cư trú liên tục trên lãnh thổ Ba Lan (cư trú liên tục là gì-?>)  ít nhất 3 năm trên cơ sở  giấy phép định cư cố định -> hoặc giấy phép cư trú dài  hạn trong cộng đồng Liên minh châu Âu -> , người ấy có nguồn thu nhập ổn định- thường xuyên và có quyền sở hữu một nhà ở ->;
2.  người nước ngoài cư trú liên tục tại Ba Lan (cư trú liên tục là gì->) ít nhất hai năm trên cơ sở giấy phép   định cư cố định -> hoặc giấy phép cư trú dài hạn trong cộng đồng EU ->, mà người đó có ít nhất 3 năm đã kết hôn với công dân Ba Lan hoặc với người không có quốc tịch nào;
3.  người nước ngoài cư trú liên tục trên lãnh thổ Ba Lan (cư trú liên tục là gì->?) ít nhất hai năm trên cơ sởgiấy phép định cư cố định -> mà khi nhận được thẻ bởi được công nhận tình trạng tị nạn tại Ba Lan;
4.  trẻ em người nước ngoài có cha hoặc mẹ là công dân Ba Lan, cư trú tại Ba Lan trên cơ sở giấy phép định cư cố định -> hoặc giấy phép cư trú dài hạn trong cộng đồng Liên minh châu -> và phụ huynh thứ 2 không có quốc tịch Ba Lan, đã đồng ý cho công nhận quốc tịch;
5.  trẻ em người nước ngoài, trong đó có ít nhất cha hoặc mẹ đã được phục hồi quốc tịch Ba Lan, nếu trẻ em ở Ba Lan trên cơ sở giấy phép định cư cố định -> hoặc giấy phép cư trú dài hạn trong Liên minh châu Âu -> và người thứ hai cha hoặc mẹ không có quốc tịch Ba Lan, đã đồng ý cho công nhận quốc tịch;
6.  người nước ngoài thường trú và hợp pháp trên lãnh thổ Ba Lan ít nhất là 10 năm (cư trú liên tục là gì->?), có các điều kiện sau đây:
•   có giấy phép định cư cố định -> hoặc có giấy phép cư trú dài hạn trong EU
•   có nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên tại Ba Lan và có quyền sở hữu nhà ở;
( Khác với điểm 1, trong trường hợp này không nêu rõ, trên cơ sở nào người nước ngoài lưu trú ở Ba Lan trong thời gian ít nhất 10 năm. Có thể là bằng thị thực hoặc thẻ tạm trú. Có nghĩa là tại thời điểm nộp hồ sơ công nhận công dân Ba Lan, người nước ngoài phải có giấy phép định cư cố định hoặc cho giấy phép cư trú dài hạn trong cộng đồng EU. Ví dụ: người lưu trú hợp pháp và liên tục ở Ba Lan trong 9 năm trên cơ sở thẻ cư trú tạm thời, sau 9 năm, nhận được thẻ cư trú dài hạn trong cộng đồng EU và sống ở Ba Lan cơ sở đó một năm nữa – trong trường hợp này, có thể nộp đơn để được công nhận là công dân Ba Lan)
 • Người nước ngoài cư trú liên tục trên lãnh thổ Ba Lan trong ít nhất hai năm trên cơ sở giấy phép định cư cố định ->  được công nhận có nguồn gốc Ba Lan.

Sự công nhận là công dân Ba Lan được thực hiện qua đơn đề nghị theo yêu cầu của đương sự. Đơn xin công nhận là công dân Ba Lan sẽ được nộp cho Tỉnh Trưởng nơi cư trú thực tế của một người nước ngoài (tức là, nơi người nước ngoài tập trung ,quan tâm hoạt động cho các quyền lợi chủ yếu) chứ không phải là nơi đăng ký hộ khẩu. Do đó, người nước ngoài cần thiết chỉ ra trong đơn nơi cư trú có nghĩa là nơi trung tâm của cuộc sống làm việc, chứ không phải là nơi cư trú. Địa chỉ của văn phòng khu vực tỉnh có thể được tìm thấy ở đây ->  Quyết định về việc công nhận người nước ngoài là công dân Ba Lan do Tỉnh Trưởng, nơi cư trú của người nước ngoài đệ đơn cấp.
CHÚ Ý: Để được công nhận là công dân Ba Lan, người nước ngoài – ngoại trừ các trường hợp quy định tại các khoản 4 và 5 – có nghĩa vụ phải biết tiếng Ba Lan. Kiến thức phải được chứng nhận bởi những kiến ​​thức thu được sau khi vượt qua các kỳ thi quốc gia, giấy chứng nhận tốt nghiệp (ví dụ như tiểu học, trung học hoặc cao hơn) tại Ba Lan hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp ở nước ngoài sử dụng giảng dậy bằng tiêng Ba Lan .
Chứng chỉ tiếng Ba Lan được ban hành bởi Hội đồng Quốc gia chứng nhận thành thạo tiếng Ba Lan như một ngoại ngữ. Hiện nay, để có được giấy chứng nhận phải vượt qua kỳ thi được tổ chức của Hội đồng trên, trình độ cơ bản để giao dịch là (B1).
Để biết thông tin chi tiết về kỳ thi, ngày thi và giá cả hiện tại, xin vui lòng liên hệ với Hội đồng Quốc gia về các chứng nhận thành thạo bằng tiếng Ba Lan như một ngoại ngữ
http://www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/ (trang web chỉ bằng tiếng Ba Lan). Thông tin quan trọng về các kỳ thi có sẵn trên www.certyfikatpolski.plNgười nước ngoài nộp đơn xin công nhận công dân Ba Lan phải nộp cáctài liệu sau:

 1. một đơn đề nghị công nhận công dân Ba Lan được viết bằng tiếng Ba Lan – mẫu đơn có sẵn ở đây ->
 2. một ảnh – hướng dẫn cách chụp ảnh có sẵn ở đây ->
 3. bản gốc hoặc bản sao giấy khai sinh. Không có nghĩa vụ cung cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn của Ba Lan. Tài liệu nước ngoài phải được nộp cùng với một bản dịch tuyên thệ sang tiếng Ba Lan,
 4. một bản sao có xác nhận hợp lệ tài liệu nhận dạng và quốc tịch (hộ chiếu, giấy thông hành),
 5. bản sao công chứng giấy phép thường trú tại Ba Lan, định cư hoặc cư trú dài hạn trong cộng đồng EU,
 6. bản sao công chứng thẻ thường trú do Tỉnh Trưởng cấp,
 7. chứng chỉ biết ngôn ngữ Ba Lan do Hội đồng Quốc gia cấp,

Chú ý: Các kiến ​​thức biết ngôn ngữ Ba Lan hiện tại phải có giấy chứng nhận ít nhất là ở trình độ biết giao tiếp. Các tài liệu xác nhận kiến ​​thức biết tiếng Ba Lan bao gồm: bằng chứng nhận tốt nghiệp tại các trường Ba Lan, giấy chứng nhận tốt nghiệp trường học ở nước ngoài dậy bằng tiếng Ba Lan hoặc giấy chứng nhận do Hội đồng quốc gia chứng nhận thành thạo bằng tiếng Ba Lan như một ngoại ngữ.http://www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/

 1. giấy chứng nhận những ngày tháng khởi hành và trở lại Ba Lan và các địa điểm lưu trú ở nước ngoài trong các khoảng thời gian yêu cầu cư trú liên tục ( tức 10 hoặc 3 hoặc 2 năm, tùy thuộc vào những  cơ sở nào người nước ngoài xin công nhận là công dân Ba Lan), cùng với bằng chứng hỗ trợ là cư trú liên tục ở Ba Lan (ví dụ như dấu trong hộ chiếu vé máy bay,). Nếu không nhớ các ngày tháng cụ thể đi và về, và không thể có được thông tin như vậy (ví dụ, công dân của Ukraine và Bạch Nga hiện tại khi nhập, xuất cảnh vào Ba Lan không đóng dấu vào hộ chiếu ), thì có thể viết giấy cam đoan rằng không nhớ cụ thể ngày, tháng, năm nhập,xuất cảnh của họ và chỉ có thể cung cấp một khoảng thời gian gần đó. Tờ khai cam đoan liên tục cư trú có sẵn ở đây ->
 2. bằng chứng tốt nghiệp chuyên môn (ví dụ như trình độ chuyên nghiệp, học vị) và các hoạt động chính trị – xã hội,
 3. tài liệu xác nhận quốc tịch của vợ hoặc chồng của người nước ngoài (ví dụ như hộ chiếu),
 4. giấy tờ xác nhận đã có quốc tịch Ba Lan cũ hoặc đã đệ xin,
 5. biên lai đã trả lệ phí cho quyết định công nhận công dân Ba Lan.

Người nước ngoài nộp đơn xin công nhận công dân Ba Lan trên cơ sở điểm 1 và 6 (đọc ở trên) cần cung cấp thêm:

 1. bằng chứng về nguồn ổn định và thường xuyên thu nhập tại Ba Lan (ví dụ, giấy chứng nhận việc làm, thu nhập cá nhân của năm trước đó, giấy chứng nhận của văn phòng xã, nếu có sở hữu trang trại nông nghiệp, cùng xác nhận kích thước của nó, quyết định cấp lương hưu),
 2. giấy chứng về quyền sở hữu nhà ở

4. Lệ phí

Lệ phí cho quyết định công nhận quốc tịch Ba Lan là 219,- złotych. Lệ phí này có thể được hoàn lại trong trường hợp khi có quyết định bị từ chối đơn của người xin công nhận quốc tịch.

5. Thời hạn giải quyết

Việc này phải được xử lý ngay lập tức, nếu nó có thể được xem xét trên cơ sở qua các bằng chứng được trình bày của người nộp đơn. Trong trường hợp đòi hỏi phải tìm hiểu điều tra – không muộn hơn một tháng. Trong trường hợp đặc biệt phức tạp, quyết định được cấp trong vòng hai tháng (trong thời hạn trên không tính thời gian chậm trễ do lỗi hoặc vì lý do ngoài sự kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền).

6. Thủ tục khiếu nại

Kháng cáo đối với quyết định của Tỉnh Trưởng có thể được trình lên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thông qua Tỉnh Trưởng, trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được quyết định bị từ chối.Kháng cáo đối với quyết định của Bộ trưởng có thể được trình dưới hình thức là đơn khiếu nại lên Tòa án Hành chính tỉnh tại Warszawa.

III. Hồi phục lại quốc tịch Poland (Ba Lan)

Người nước ngoài có thể nộp đơn xin hồi phục lại quốc tịch Ba Lan, nếu trước khia đã từng là công dân Ba Lan, mà bị mất quốc tịch trước ngày 01tháng 01 năm 1999. Đơn xin phục hồi quốc tịch, người nước ngoài nộp cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ .
Người nước ngoài không sống ở Ba Lan nộp đơn xin phục hồi quốc tịch Ba Lan thông qua lãnh sự Ba Lan, nơi cư trú của người nước ngoài.
Đơn xin phục hồi quốc tịch Ba Lan phải có dữ liệu của người nước ngoài, địa chỉ, giấy cam đoan có quốc tịch Ba Lan trong quá khứ, thông tin về trường hợp bị mất quốc tịch của mình, sơ yếu lý lịch.
Cùng với đơn xin phục hồi quốc tịch Ba Lan kèm theo:
1.   tài liệu chứng minh nhận dạng và quốc tịch;

2    tài liệu chứng minh việc thay đổi tên, nếu như xảy ra;
3.   các văn bản xác nhận mất quốc tịch Ba Lan;
4.   ảnh của đương sự.Đơn và các văn bản bằng tiếng nước ngoài, phải nộp cùng với bản dịch tuyên thệ sangtiếng Ba Lan hoặc dịch qua lãnh sự ba Lan.Cộng nhận lại quốc tịch Ba Lan vào ngày ra quyết định phục hồi quốc tịch Ba Lan cóhiệu lực.Thời hạn giải quyết
Việc này phải được xử lý ngay lập tức, nếu nó có thể được xem xét trên cơ sở qua các bằng chứng được trình bày của người nộp đơn. Trong trường hợp đòi hỏi phải tìm hiểu điều tra – không muộn hơn một tháng. Trong trường hợp đặc biệt phức tạp, quyết định được cấp trong vòng hai tháng (trong thời hạn trên không tính thời gian chậm trễ do lỗi hoặc vì lý do ngoài sự kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền).
Lệ phí
Lệ phí cho đơn nộp tại Warsaw đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ là 219,- zł. Lệ phí cho đơn nộp tại Lãnh sự quán Ba Lan có khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Để có được thông tin về số tiền phải nộp, xin vui lòng liên hệ với lãnh sự quán Ba Lan có thẩm quyền nơi cư trú của người nước ngoài.

IV. Mọi người cũng hỏi

1. Làm thế nào để đăng ký đơn xin nhập Poland (Ba Lan)?

Để đăng ký nhập quốc tịch Ba Lan, bạn cần điền đơn đăng ký và nộp tại cơ quan quản lý di cư và nhập tịch Ba Lan. Bạn cũng cần chuẩn bị các tài liệu như hộ chiếu, chứng minh nhân dân, và các giấy tờ khác liên quan. Quy trình và yêu cầu có thể thay đổi tùy theo tình hình cụ thể và thời gian.

2. Thời gian xử lý đơn nhập quốc tịch Poland (Ba Lan) là bao lâu?

Thời gian xử lý đơn nhập quốc tịch Ba Lan có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng đơn đăng ký, quy trình di cư hiện tại, và các yếu tố khác. Thông thường, quy trình này có thể mất từ vài tháng đến một năm. Bạn nên kiểm tra thông báo của cơ quan quản lý để cập nhật thông tin chính xác.

3. Những điều kiện cần thiết để được nhập quốc tịch Ba Lan?

Để được nhập quốc tịch Ba Lan, bạn thường cần đáp ứng các yêu cầu như đã sống liên tục tại Ba Lan trong một khoảng thời gian nhất định, có đủ kiến thức về quốc gia và ngôn ngữ Ba Lan, không có tiền án tội phạm nghiêm trọng, và có công việc và nguồn thu nhập ổn định. Yêu cầu cụ thể có thể thay đổi và cần phải kiểm tra thông tin cập nhật từ cơ quan di cư Ba Lan.

Bài viết liên quan

0931473068

Tư vấn
challenges-icon chat-active-icon