Quyết định thôi quốc tịch Việt Nam [2023]

Quyết định thôi quốc tịch Việt Nam là quá trình quan trọng đối với những người muốn chuyển đổi quốc tịch. Để thực hiện quy trình này, người đăng ký cần kiểm tra các quy định và điều kiện trong pháp luật Việt Nam, liên hệ với cơ quan chính quyền có thẩm quyền, và điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu cung cấp. Hãy cũng Visaworlds tìm hiểu về Quyết định thôi quốc tịch Việt Nam [2023] nhé!

Quyết định thôi quốc tịch Việt Nam [2023]
Quyết định thôi quốc tịch Việt Nam [2023]

I. Quốc tịch là gì?

Quốc tịch là một khái niệm pháp lý chỉ quyền và nghĩa vụ của người cá nhân đối với một quốc gia cụ thể. Nó là một hình thức nhận biết pháp lý về sự liên kết giữa người và một quốc gia cụ thể. Mỗi người được gọi là công dân của quốc gia nào đó, và quốc tịch thường xác định các quyền và trách nhiệm của họ trong phạm vi lãnh thổ và pháp luật của quốc gia đó.

II. Thôi quốc tịch Việt Nam là gì?

Quá trình thôi quốc tịch Việt Nam là quá trình mà người nào đó quyết định không muốn giữ quốc tịch Việt Nam nữa và mong muốn chấm dứt tình trạng công dân Việt Nam của mình. Thủ tục này thường đòi hỏi một số bước và điều kiện cụ thể, và nó phải được thực hiện qua cơ quan có thẩm quyền của chính phủ Việt Nam.

III. Quyết định thôi quốc tịch Việt Nam

ỊCH NƯỚC
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 846/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 307/TTr-CP ngày 19/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Ma Cao (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Thị Ánh Xuân

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI MA CAO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 846/QĐ-CTN ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch nước)

1. Đặng Thị Sen, sinh ngày 20/12/1972 tại Thái Bình

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Giấy khai sinh số 10 ngày 19/01/2015

Hiện trú tại: Rua de Makau Seak No 94 Nam Wa San Chun Bloco 3, 6 Andar A, Ma Cao

Hộ chiếu số: N1788409 cấp ngày 02/8/2016 tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Giới tính: Nữ

2. Đặng Siêu Dung, sinh ngày 26/4/1986 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: No 1 Rua Alvaro De Melo Machado EDF Kam Fai 5 Andar B, Ma Cao

Hộ chiếu số: N2047814 cấp ngày 28/02/2019 tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 25/22 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. Mỗi người cũng hỏi

1.  Tại sao một người có thể quyết định thôi quốc tịch của mình?

Quyết định thôi quốc tịch có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm việc chuyển đổi quốc tịch để tận hưởng các lợi ích mới, giảm thiểu nghĩa vụ thuế, hoặc vì lí do cá nhân như tình cảm gia đình, công việc, hoặc thay đổi chính trị.

2. Quá trình quyết định thôi quốc tịch như thế nào?

Quyết định thôi quốc tịch thường đòi hỏi các bước pháp lý, bao gồm việc đệ trình đơn xin, kiểm tra điều kiện đáp ứng yêu cầu của quốc gia đó, và thường phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh và xác minh thông tin cá nhân. Quá trình này có thể mất thời gian và tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia.

3.  Có những ảnh hưởng gì khi quyết định thôi quốc tịch?

Quyết định thôi quốc tịch có thể ảnh hưởng đến quyền lợi công dân, bao gồm quyền điều trị y tế, giáo dục và tài chính. Ngoài ra, cũng có thể có tác động pháp lý đối với tài sản, nghĩa vụ thuế và các cam kết khác với quốc gia mà người đó từ bỏ quốc tịch.

Bài viết liên quan

0931473068

Tư vấn
challenges-icon chat-active-icon