Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam tại Nhật

Quá trình xin thôi quốc tịch Việt Nam là một quá trình nghiêm túc và đòi hỏi sự tuân thủ đầy đủ các quy định và yêu cầu của chính phủ Việt Nam. Để bắt đầu quy trình này, người muốn thôi quốc tịch cần liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan chính phủ Việt Nam tại quốc gia mình đang sinh sống. Hãy cũng Visaworlds tìm hiểu về Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam tại Nhật nhé!

Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam tại Nhật
Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam tại Nhật

I. Quốc tịch là gì?

Quốc tịch là một khái niệm pháp lý chỉ quyền và nghĩa vụ của người cá nhân đối với một quốc gia cụ thể. Nó là một hình thức nhận biết pháp lý về sự liên kết giữa người và một quốc gia cụ thể. Mỗi người được gọi là công dân của quốc gia nào đó, và quốc tịch thường xác định các quyền và trách nhiệm của họ trong phạm vi lãnh thổ và pháp luật của quốc gia đó.

II. Xin thôi quốc tịch Việt Nam là gì?

Quá trình xin thôi quốc tịch Việt Nam là quá trình mà người nào đó quyết định không muốn giữ quốc tịch Việt Nam nữa và mong muốn chấm dứt tình trạng công dân Việt Nam của mình. Thủ tục này thường đòi hỏi một số bước và điều kiện cụ thể, và nó phải được thực hiện qua cơ quan có thẩm quyền của chính phủ Việt Nam.

III. Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam tại Nhật

Theo Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam sau đây:

“Điều 29. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam
1. Người xin thôi quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. Trong trường hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy định tại Điều 28 của Luật này hoặc không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo ngay để người xin thôi quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

2. Trường hợp người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú ở trong nước thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm đăng thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương trong ba số liên tiếp và gửi đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; trường hợp người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm đăng thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam trên Trang thông tin điện tử của mình.

Thông báo trên Trang thông tin điện tử phải được lưu giữ trên đó trong thời gian ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.

3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an cấp tỉnh xác minh về nhân thân của người xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp.

Đối chiếu quy định trên, trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam được quy định như trên.

IV. Hồ sơ thôi quốc tịch Việt Nam đối với người định cư tại Nhật Bản bao gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ Điều 28 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định như sau:

“Điều 28. Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

1. Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam bao gồm:

a) Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam;

b) Bản khai lý lịch;

c) Bản sao Hộ chiếu Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác quy định tại Điều 11 của Luật này;

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

đ) Giấy tờ xác nhận về việc người đó đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy này;

e) Giấy xác nhận không nợ thuế do Cục thuế nơi người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú cấp;

g) Đối với người trước đây là cán bộ, công chức, viên chức hoặc phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên chưa quá 5 năm thì còn phải nộp giấy của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ra quyết định cho nghỉ hưu, cho thôi việc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.”

Theo đó, hồ sơ thôi quốc tịch Việt Nam đối với người định cư tại Nhật Bản bao gồm những giấy tờ nêu trên.

Bên cạnh đó bạn hồ sơ của bạn không phải qua thủ tục xác minh về nhân thân.

V. Trường hợp nào khi thôi quốc tịch Việt Nam được miễn thủ tục xác minh về nhân thân?

Căn cứ Điều 30 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định như sau:

“Điều 30. Miễn thủ tục xác minh về nhân thân

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của những người thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải qua thủ tục xác minh về nhân thân:

1. Người dưới 14 tuổi;

2. Người sinh ra và định cư ở nước ngoài;

3. Người đã định cư ở nước ngoài từ 10 năm trở lên;

4. Người đã được xuất cảnh theo diện đoàn tụ gia đình.”

Đối chiếu quy định trên, trường hợp của bạn đã định cư ở nước ngoài 11 năm thì hồ sơ thôi quốc tịch Việt Nam được miễn thủ tục xác minh về nhân thân.

VI. Mọi người cũng hỏi

1. Câu hỏi 1: Làm thế nào để bắt đầu quá trình xin thôi quốc tịch Việt Nam tại Nhật Bản?

Trả lời 1: Để bắt đầu quá trình xin thôi quốc tịch Việt Nam tại Nhật Bản, bạn cần liên hệ với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản. Họ sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các bước cần thực hiện và các tài liệu cần chuẩn bị.

2. Câu hỏi 2: Quy trình xin thôi quốc tịch tại Nhật Bản mất bao lâu?

Trả lời 2: Thời gian xử lý thôi quốc tịch tại Nhật Bản có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể và quy định của Đại sứ quán. Thông thường, quá trình này có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, phụ thuộc vào độ phức tạp của hồ sơ và số lượng đơn xin khác nhau mà Đại sứ quán đang xử lý.

3. Câu hỏi 3: Cần chuẩn bị những tài liệu gì khi nộp đơn xin thôi quốc tịch tại Nhật Bản?

Trả lời 3: Khi nộp đơn xin thôi quốc tịch tại Nhật Bản, bạn thường cần chuẩn bị các tài liệu như hộ chiếu, đơn đăng ký thôi quốc tịch, các giấy tờ chứng minh nhân dân, và bất kỳ tài liệu nào liên quan đến quá trình làm thủ tục. Để đảm bảo chắc chắn, nên kiểm tra yêu cầu cụ thể của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản trước khi nộp đơn.

 

Bài viết liên quan

0931473068

Tư vấn
challenges-icon chat-active-icon