Việt kiều về Việt Nam sinh sống bằng cách nào?

Việt kiều quay về Việt Nam sinh sống là một hành trình đầy thách thức và cơ hội. Đối diện với sự đan xen giữa hai văn hóa, họ phải thích nghi với cuộc sống mới, từ ngôn ngữ đến nghệ thuật và giáo dục. Mặc dù có những khó khăn, nhưng nhiều Việt kiều đã tìm thấy niềm vui trong việc tái hòa nhập vào cộng đồng, kinh doanh và xây dựng mối quan hệ xã hội mới. Hãy cùng Visaworlds tìm hiểu về Việt kiều về Việt Nam sinh sống bằng cách nào? nhé!

Việt kiều về Việt Nam sinh sống bằng cách nào?
Việt kiều về Việt Nam sinh sống bằng cách nào?

I. Việt kiều là gì?

“Việt kiều” là một thuật ngữ tiếng Việt, thường được sử dụng để chỉ người Việt Nam sống ở nước ngoài, có quốc tịch của quốc gia đó. Người Việt kiều thường là những người đã rời khỏi Việt Nam để định cư, học tập, làm việc, hoặc có những liên kết với cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài.

II. Việt kiều về Việt Nam sinh sống bằng cách nào?

Việt Kiều định cư ở nước ngoài nếu có nhu cầu xin trở lại thường trú ở Việt Nam cần chuẩn bị các hồ sơ và  thực hiện các thủ tục sau:

1. Hồ sơ đề nghị về Việt Nam thường trú gồm:

– Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú (theo mẫu);

– Bản sao hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp ( bản chụp kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu);

– Bản sao một trong các giấy tờ sau đây có giá trị chứng minh có quốc tịch Việt Nam:

+ Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ;

+ Giấy chứng minh nhân dân;

+ Hộ chiếu Việt Nam;

+ Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi;

+ Giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp xác nhận đương sự còn giữ quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch.

– 03 ảnh mới chụp cỡ 4×6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (02 tấm dán vào đơn đề nghị và 01 tấm để rời);

– Một trong những giấy tờ sau đây chứng minh có nhà ở hợp pháp tại Việt Nam:

– Đối với người đã được sở hữu nhà ở tại Việt Nam: Bản sao một trong những giấy tờ sau đây chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu (hoặc bản chụp kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu) như: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở; Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán; giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật.

– Đối với người có nhà ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân:

+ Bản sao hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở của cá nhân (hoặc bản chụp kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu);

+ Văn bản chứng minh người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho người đó đăng ký thường trú;

+ Bản sao giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhà ở của người cho thuê, mượn, ở nhờ (hoặc bản chụp kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu).

Công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài xin về thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương ngoài giấy tờ nên trên trong hồ sơ phải có một trong giấy tờ sau đây chứng minh đủ điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương (quy định tại khoản 1, 2 và 4 của Điều 20 Luật Cư trú):

– Đối với CDVNĐCNN có chỗ ở hợp pháp phải có một trong giấy tờ sau chứng minh đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên:

+ Giấy tờ về tạm trú có thời hạn hoặc xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn về thời hạn tạm trú;

+ Sổ tạm trú hoặc xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn về thời gian đăng ký tạm trú.

– Đối với Công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài  được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình phải có một trong giấy tờ sau chứng minh mối quan hệ ruột thịt giữa hai người:

+ Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

+ Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột;

+ Người tàn tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

+ Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có đủ khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú bác, cậu ruột, người giám hộ;

+ Người chưa thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại;

Trường hợp không còn giấy tờ chứng minh mối quan hệ ruột thịt nêu trên, thì người bảo lãnh phải có đơn giải trình và được UBND cấp xã nơi người đó có hộ khẩu thường trú xác nhận.

– Giấy tờ chứng minh Công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình.

 Đối với  Công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài  đề nghị về đăng ký thường trú tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam và hoạt động tôn giáo, thì hồ sơ phải có ý kiến bằng văn bản của người đứng đầu cơ sở tôn giáo đó đồng ý cho người đó đăng ký thường trú, kèm theo giấy tờ chứng minh là chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, và ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về tôn giáo chấp thuận cho người đó về Việt Nam hoạt động tôn giáo.

Lưu ý:

Hồ sơ đề nghị về Việt Nam thường trú phải được lập thành 2 bộ.

2. Trình tự thủ tục đề nghị xin về Việt Nam thường trú:

 Bước 1: Công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài nộp hồ sơ (cả 2 bộ) tại Cơ quan đại diện Việt Nam nơi người nộp hồ sơ đang cư trú hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người nộp hồ sơ đề nghị được về thường trú.

– Trường hợp nộp tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài:

+ Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Cơ quan đại diện Việt Nam phải gửi 01 bộ hồ sơ (bản chính) kèm theo ý kiến nhận xét về Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

+ Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do cơ quan đại diện Việt Nam chuyển về, Cục quản lí xuất nhập cảnh phải hoàn thành việc xem xét, giải quyết cho Công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài về Việt Nam thường trú và thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan đại diện Việt Nam và cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (được về Việt Nam thường trú hoặc lý do không được về Việt Nam thường trú), cơ quan đại diện Việt Nam phải thông báo bằng văn bản kết quả cho người đề nghị về thường trú và cấp giấy thông hành hồi hương cho người được phép về Việt Nam thường trú. Giấy thông hành hồi hương được cấp cho từng người, có giá trị 12 tháng, kể từ ngày cấp và không được gia hạn.

– Trường hợp nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục quản lí xuất nhập cảnh phải hoàn thành việc xem xét, giải quyết cho Công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài về Việt Nam thường trú và Thông báo kết quả giải quyết cho Công an tỉnh, cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao và thân nhân của người xin về Việt Nam thường trú. Văn bản thông báo kết quả đồng ý giải quyết cho thường trú của Cục Quản lý xuất nhập cảnh gửi cho thân nhân của người xin thường trú là giấy tờ có giá trị thay giấy thông hành hồi hương.

– Trường hợp nộp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người nộp hồ sơ đề nghị được về thường trú:

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an tỉnh phải gửi hồ sơ kèm theo ý kiến nhận xét, đề xuất về Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

+ Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục quản lí xuất nhập cảnh phải hoàn thành việc xem xét, giải quyết cho Công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài về Việt Nam thường trú và Thông báo kết quả giải quyết cho Công an tỉnh, cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao và thân nhân của người xin về Việt Nam thường trú. văn bản thông báo kết quả đồng ý giải quyết cho thường trú của Cục Quản lý xuất nhập cảnh gửi cho thân nhân của người xin thường trú là giấy tờ có giá trị thay giấy thông hành hồi hương.

 Bước 2: Người được giải quyết về Việt Nam thường trú cần liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam để nhận giấy thông hành hồi hương trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo (trong trường hợp nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài).

 Bước 3: Sau khi về nước thì thực hiện thủ tục đăng kí thường trú theo quy định.

Trình tự thủ tục đề nghị xin về Việt Nam thường trú
Trình tự thủ tục đề nghị xin về Việt Nam thường trú

III. Mọi người cũng hỏi

1. Tại sao nhiều người Việt kiều quyết định trở về Việt Nam sinh sống?

Một số người Việt kiều chọn trở về Việt Nam vì mong muốn tái thiết cuộc sống gốc của mình, tìm kiếm gốc rễ và giữ lại liên kết với văn hóa, lịch sử của quê hương. Ngoài ra, một số người cảm thấy Việt Nam mang lại cơ hội kinh doanh và đầu tư tích cực trong bối cảnh phát triển kinh tế.

2. Những thách thức nào mà người Việt kiều thường phải đối mặt khi quay trở lại Việt Nam?

Một số thách thức mà người Việt kiều thường phải đối mặt khi trở lại Việt Nam bao gồm sự khác biệt văn hóa, thủ tục hành chính phức tạp, và việc thích ứng với môi trường kinh doanh khác biệt. Họ cũng có thể gặp khó khăn trong việc xây dựng lại mạng lưới xã hội và thiếu kinh nghiệm với thị trường lao động địa phương.

3. Người Việt kiều đóng góp như thế nào vào sự phát triển của Việt Nam khi họ quay trở lại sinh sống?

Người Việt kiều khi trở về Việt Nam thường đóng góp vào sự phát triển bằng cách chia sẻ kiến thức và kỹ năng quốc tế, đầu tư vào các dự án kinh doanh, và thậm chí là việc giáo dục cộng đồng về các giá trị và phong cách sống mới. Điều này có thể tạo ra sự đa dạng và hỗ trợ cho sự đổi mới và phát triển trong nhiều lĩnh vực của xã hội và kinh tế Việt Nam.

Bài viết liên quan

0931473068

Tư vấn
challenges-icon chat-active-icon