Visa Đức có thời hạn bao lâu?
Visa Đức có thời hạn bao lâu?

Có nhiều loại visa Đức khác nhau, mỗi loại có thời hạn khác nhau. Visa du lịch Đức thường có thời hạn tối đa là 90 ngày trong một khoảng thời gian 6 tháng (180 ngày). Visa dài hạn Đức có thể có thời hạn lên đến 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc 5 năm.

I. Visa Đức là gì? 

Visa Đức là loại giấy phép cho phép người nước ngoài nhập cảnh và lưu trú tại Đức với mục đích cụ thể. Visa Đức được cấp bởi Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Đức tại Việt Nam.

II. Visa Đức có thời hạn bao lâu?

  • Visa du lịch: Có thời hạn tối đa là 90 ngày trong một khoảng thời gian 180 ngày tính từ ngày nhập cảnh đầu tiên.
  • Visa công tác: Có thời hạn tối đa là 90 ngày trong một khoảng thời gian 180 ngày tính từ ngày nhập cảnh đầu tiên.
  • Visa học tập: Có thời hạn tối đa là 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc 4 năm, tùy thuộc vào loại visa và chương trình học mà bạn đăng ký.
  • Visa làm việc: Có thời hạn tối đa là 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc 4 năm, tùy thuộc vào loại visa và công việc mà bạn làm.

Thời hạn visa Đức được ghi trên thẻ visa. Bạn cần lưu ý thời hạn visa của mình để đảm bảo rằng bạn không bị quá hạn lưu trú tại Đức.

Dưới đây là bảng tổng hợp thời hạn visa Đức cho các loại visa phổ biến:

Loại visa Thời hạn
Visa du lịch 90 ngày trong một khoảng thời gian 180 ngày
Visa công tác 90 ngày trong một khoảng thời gian 180 ngày
Visa học tập 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc 4 năm
Visa làm việc 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc 4 năm

 

Visa Đức có thời hạn bao lâu?
Visa Đức có thời hạn bao lâu?

III. Câu hỏi thường găp 

1. Visa Đức có thời hạn bao lâu?

Visa Đức có thời hạn lưu trú tối đa 90 ngày trong mỗi chu kỳ 180 ngày. Điều này có nghĩa là bạn có thể ở Đức tối đa 90 ngày trong vòng 180 ngày. Ví dụ: nếu bạn đến Đức vào ngày 1 tháng 1 và ở lại 30 ngày, bạn sẽ có thể đến Đức lại vào ngày 1 tháng 9 và ở lại 60 ngày nữa.

2. Visa Đức có thời hạn bao lâu nếu tôi muốn ở lại Đức lâu hơn?

Nếu bạn muốn ở lại Đức lâu hơn 90 ngày, bạn cần phải xin thị thực dài hạn. Thị thực dài hạn có thể được cấp cho các mục đích như học tập, làm việc hoặc định cư.

3. Visa Đức có thể được gia hạn không?

Có, visa Đức có thể được gia hạn. Bạn cần phải nộp đơn xin gia hạn visa trước khi visa hết hạn.

4. Làm thế nào để kiểm tra thời hạn của visa Đức?

Bạn có thể kiểm tra thời hạn của visa Đức bằng cách nhìn vào ngày hết hạn trên visa. Ngày hết hạn thường được in ở góc dưới bên phải của visa.

Bài viết liên quan
0933336450

08 7790 7790