Đặc điểm khác biệt giữa visa 482 và 494
Đặc điểm khác biệt giữa visa 482 và 494

Visa 482 và visa 494 đều là visa tay nghề tạm trú diện được bảo lãnh, nhưng có một số điểm khác biệt đáng chú ý.

Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

I. Visa 494 là gì?

Visa 494 (Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa) là visa tay nghề tạm trú diện được doanh nghiệp bảo lãnh. Doanh nghiệp này phải thuộc khu vực được chỉ định của Úc, tức ở ngoài những vùng đông dân như: Sydney, Melbourne và Brisbane.

II. Visa 462 là gì?

Visa 482 (Temporary Skilled Shortage visa) là visa tay nghề tạm trú diện được bảo lãnh, dành cho những lao động quốc tế có tay nghề cao, được đề cử từ chính quyền bang hoặc lãnh thổ, hoặc được tài trợ bởi một thành viên gia đình đủ điều kiện. Visa này cho phép người sở hữu sống, làm việc và học tập tại Úc trong thời gian tối đa 5 năm và có thể gia hạn thêm 2 năm.

III. Đặc điểm khác biệt giữa visa 482 và 494

Visa 482 và 494 đều là visa tay nghề tạm trú diện được bảo lãnh, nhưng có một số điểm khác biệt đáng chú ý, bao gồm:

 • Yêu cầu đề cử/bảo lãnh: Visa 482 được đề cử từ chính quyền bang hoặc lãnh thổ, hoặc được tài trợ bởi một thành viên gia đình đủ điều kiện. Visa 494 được bảo lãnh của nhà tuyển dụng.
 • Danh sách nghề nghiệp áp dụng: Visa 482 áp dụng cho tất cả các ngành nghề trong Danh sách nghề nghiệp có tay nghề (Skilled Occupation List). Visa 494 áp dụng cho các ngành nghề trong Danh sách nghề nghiệp có tay nghề (Skilled Occupation List) và Danh sách nghề nghiệp khu vực (Regional Occupation List).
 • Khu vực sống, làm việc và học tập: Visa 482 cho phép người sở hữu sinh sống và làm việc tại bất kỳ khu vực nào ở Úc. Visa 494 chỉ cho phép người sở hữu sinh sống và làm việc tại các khu vực khu vực Úc.
 • Thời gian xử lý đơn xin thường trú nhân: Visa 482 có thời gian xử lý đơn xin thường trú nhân nhanh hơn.

Tóm tắt:

Yếu tố Visa 482 Visa 494
Yêu cầu đề cử/bảo lãnh Đề cử từ chính quyền bang hoặc lãnh thổ, hoặc được tài trợ bởi một thành viên gia đình đủ điều kiện Bảo lãnh của nhà tuyển dụng
Danh sách nghề nghiệp áp dụng Tất cả các ngành nghề trong Danh sách nghề nghiệp có tay nghề (Skilled Occupation List) Các ngành nghề trong Danh sách nghề nghiệp có tay nghề (Skilled Occupation List) và Danh sách nghề nghiệp khu vực (Regional Occupation List)
Khu vực sống, làm việc và học tập Bất kỳ khu vực nào ở Úc Các khu vực khu vực Úc
Thời gian xử lý đơn xin thường trú nhân Nhanh hơn Chậm hơn

Đối tượng phù hợp:

 • Visa 482 phù hợp với những lao động quốc tế có tay nghề cao, muốn sống và làm việc tại bất kỳ khu vực nào ở Úc.
 • Visa 494 phù hợp với những lao động quốc tế có tay nghề cao, muốn sống và làm việc tại các khu vực khu vực Úc.

Lợi ích:

 • Cả visa 482 và 494 đều cho phép người sở hữu sống, làm việc và học tập tại Úc trong thời gian tối đa 5 năm.
 • Cả visa 482 và 494 đều có thể nộp đơn xin thường trú nhân Úc sau khi sống ở Úc trong 2 năm.
 • Cả visa 482 và 494 đều có thể mang theo vợ/chồng và con cái phụ thuộc.
Khác biệt giữa visa 491 và 494 cần biết
Khác biệt giữa visa 491 và 494 cần biết

Nhược điểm:

 • Cả visa 482 và 494 đều có yêu cầu về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và tiếng Anh khá cao.
 • Visa 482 có phí nộp đơn cao hơn visa 494.

Lựa chọn loại visa phù hợp:

Loại visa phù hợp nhất với bạn sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và mục tiêu của bạn. Nếu bạn muốn sống và làm việc tại bất kỳ khu vực nào ở Úc, visa 482 là lựa chọn phù hợp hơn. Nếu bạn muốn sống và làm việc tại các khu vực khu vực Úc, visa 494 là lựa chọn phù hợp hơn.

IV. Câu hỏi thường gặp 

1. Visa 482 và visa 494 có khó xin không?

Visa 482 và visa 494 đều là visa tay nghề, do đó yêu cầu về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và tiếng Anh của người nộp đơn khá cao. Tuy nhiên, khả năng xin visa thành công của người nộp đơn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, chẳng hạn như tình trạng thị trường lao động Úc và nhu cầu của doanh nghiệp Úc.

2. Visa 482 và visa 494 có lợi ích gì?

Visa 482 và visa 494 đều mang lại nhiều lợi ích cho người sở hữu, bao gồm:

 • Được phép sống, làm việc và học tập tại Úc trong thời gian tối đa 5 năm.
 • Có thể nộp đơn xin thường trú nhân Úc sau khi sống ở Úc trong 2 năm.
 • Có thể mang theo vợ/chồng và con cái phụ thuộc.

3. Visa 482 và visa 494 có hạn chế gì?

Visa 482 và visa 494 đều có một số hạn chế, bao gồm:

 • Phí nộp đơn khá cao.
 • Yêu cầu về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và tiếng Anh khá cao.

4. Loại visa nào phù hợp nhất với bạn?

Loại visa phù hợp nhất với bạn sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và mục tiêu của bạn. Nếu bạn muốn sống và làm việc tại bất kỳ khu vực nào ở Úc, visa 482 là lựa chọn phù hợp hơn. Nếu bạn muốn sống và làm việc tại các khu vực khu vực Úc, visa 494 là lựa chọn phù hợp hơn.

Bài viết liên quan
0933336450

08 7790 7790