Nhập hộ khẩu cho con có quốc tịch nước ngoài?

Quá trình nhập hộ khẩu cho con có quốc tịch nước ngoài là một quy trình quan trọng, đòi hỏi sự tuân thủ các quy định và thủ tục của quốc gia đang sống. Hãy cũng Visaworlds tìm hiểu về Nhập hộ khẩu cho con có quốc tịch nước ngoài? nhé!

Nhập hộ khẩu cho con có quốc tịch nước ngoài?
Nhập hộ khẩu cho con có quốc tịch nước ngoài?

I. Quốc tịch là gì?

Quốc tịch là một khái niệm pháp lý chỉ quyền và nghĩa vụ của người cá nhân đối với một quốc gia cụ thể. Nó là một hình thức nhận biết pháp lý về sự liên kết giữa người và một quốc gia cụ thể. Mỗi người được gọi là công dân của quốc gia nào đó, và quốc tịch thường xác định các quyền và trách nhiệm của họ trong phạm vi lãnh thổ và pháp luật của quốc gia đó.

II. Các điều kiện nhập hộ khẩu

Theo Điều 20 Luật Cư trú 2020, điều kiện đăng ký thường trú là:

 • Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.
 • Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây:
  • Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
  • Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;
  • Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ.
 • Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
  • Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;
  • Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.
 • Công dân được đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  • Người hoạt động tôn giáo được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo;
  • Người đại diện cơ sở tín ngưỡng;
  • Người được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đồng ý cho đăng ký thường trú để trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng;
  • Trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo đồng ý cho đăng ký thường trú.
 • Người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp được đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội khi được người đứng đầu cơ sở đó đồng ý hoặc được đăng ký thường trú vào hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý.
 • Người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện được đăng ký thường trú tại phương tiện đó khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
  • Là chủ phương tiện hoặc được chủ phương tiện đó đồng ý cho đăng ký thường trú;
  • Phương tiện được đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật; trường hợp phương tiện không thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng kiểm thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phương tiện thường xuyên đậu, đỗ về việc sử dụng phương tiện đó vào mục đích để ở;
  • Có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc phương tiện đã đăng ký đậu, đỗ thường xuyên trên địa bàn trong trường hợp phương tiện không phải đăng ký hoặc nơi đăng ký phương tiện không trùng với nơi thường xuyên đậu, đỗ.
 • Việc đăng ký thường trú của người chưa thành niên phải được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp nơi cư trú của người chưa thành niên do Tòa án quyết định.
 • Công dân không được đăng ký thường trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

III. Hồ sơ nhập hộ khẩu cho con

– Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định hồ sơ đăng ký thường trú, bao gồm:

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

+ Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);

+ Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú);

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Trường hợp xin đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc Trung ương phải có thêm giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 Luật Cư trú.

– Ngoài các giấy tờ, tài liệu nêu trên thì các trường hợp dưới đây phải có thêm giấy tờ sau:

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài, giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp còn giá trị hoặc không có hộ chiếu nhưng có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp nay trở về Việt Nam thường trú, khi đăng ký thường trú phải có giấy tờ hồi hương do cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoài cấp (nếu người đó ở nước ngoài) hoặc văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú của Cục Quản lý xuất, nhập cảnh (nếu người đó đang tạm trú ở trong nước), kèm theo giấy giới thiệu do Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh nơi người đó xin thường trú cấp.

+ Người nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam khi đăng ký thường trú phải có giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam.

IV. Nhập hộ khẩu cho con có quốc tịch nước ngoài?

Thủ tục nhập hộ khẩu cho trẻ sơ sinh được thực hiện thông qua các bước sau:

Bước 1: Người đi đăng ký hộ khẩu cho trẻ có thể là cha, mẹ, ông, bà hoặc những người có quyền nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ,…sẽ chuẩn bị một bộ hồ sơ, bao gồm:

– 01 tờ bản sao giấy khai sinh của trẻ có dấu đỏ của UBND xã cấp và một bản photo.

– Giấy kết hôn của bố mẹ hoặc nếu đơn thân phải có giấy tờ chứng nhận quyền nuôi dưỡng trẻ.

– Sổ hộ khẩu gia đình (bản chính).

– Điền đầy đủ các thông tin vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Bước 2: Sau khi hoàn thiện các loại giấy tờ đầy đủ, người đăng ký nhập khẩu cho trẻ sẽ nộp hồ sơ lên Công an quận, huyện, thị xã, thành phố nơi cư trú của bố hoặc mẹ (nếu như bố mẹ không cùng hộ khẩu thưởng trú).

Cán bộ có thẩm quyền giải quyết sẽ tiếp nhận hồ sơ, sau đó kiểm tra các thông tin ghi trong Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu – Mẫu HK02, đối chiếu các loại giấy tờ, lấy bản sao giấy khai sinh có dấu đỏ, giấy chứng nhận kết hôn, quyết định ly hôn (photo). Sau đó đưa giấy hẹn cho người đăng ký, ghi rõ thời gian nhận lại sổ hộ khẩu.

Thủ tục nhập hộ khẩu cho trẻ sơ sinh sẽ giúp các bố mẹ có thể thực hiện việc nhập khẩu cho trẻ một cách nhanh chóng, ngắn gọn. Nhập hộ khẩu và khai sinh cho trẻ là thủ tục miễn phí, đem lại nhiều lợi ích cho trẻ về sau, vì vậy, các phụ huynh cần hết sức lưu ý để đảm bảo được các quyền lợi chính đáng cho trẻ.

Nhập hộ khẩu cho con có quốc tịch nước ngoài?
Nhập hộ khẩu cho con có quốc tịch nước ngoài?

V. Mọi người cũng hỏi

1. Câu hỏi 1: Làm thế nào tôi có thể nhập hộ khẩu cho con có quốc tịch nước ngoài?

Trả lời 1: Để nhập hộ khẩu cho con có quốc tịch nước ngoài, bạn cần liên hệ với cơ quan quản lý hộ khẩu và cảnh sát khu vực tại địa phương. Họ sẽ hướng dẫn bạn về quy trình và các giấy tờ cần thiết, bao gồm cả hộ chiếu và các văn bản chứng minh quốc tịch của con.

2. Câu hỏi 2: Quy định nào cần tuân thủ khi nhập hộ khẩu cho con có quốc tịch nước ngoài?

Trả lời 2: Quy định có thể thay đổi tùy theo quy định pháp luật của từng quốc gia. Thông thường, bạn sẽ cần cung cấp các tài liệu chứng minh danh tính, giấy chứng nhận quốc tịch của con, và một số giấy tờ khác theo quy định cụ thể. Bạn cũng có thể cần thực hiện các bước kiểm tra y tế và an ninh để đảm bảo con đáp ứng các tiêu chuẩn nhập cảnh.

3. Câu hỏi 3: Thời gian xử lý và chi phí liên quan khi nhập hộ khẩu cho con có quốc tịch nước ngoài là bao lâu và bao nhiêu?

Trả lời 3: Thời gian xử lý và chi phí có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định của quốc gia đó. Một số quốc gia có thể xử lý nhanh chóng trong vài tuần, trong khi các quốc gia khác có thể mất một thời gian dài hơn. Chi phí thường bao gồm phí xử lý, phí dịch vụ, và các chi phí khác liên quan đến quy trình nhập cảnh. Để biết thông tin chi tiết, bạn nên liên hệ trực tiếp với cơ quan chính phủ hoặc lãnh sự quán của quốc gia đó.

Bài viết liên quan

0931473068

Tư vấn
challenges-icon chat-active-icon