50 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ N400 yes/no bằng tiếng Việt

Để chuẩn bị cho phần thi N4, bạn nên dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các chủ đề được đề cập trong 50 câu hỏi Yes/No. Bạn có thể sử dụng nhiều tài liệu khác nhau để học tập, như sách giáo khoa, sách hướng dẫn ôn thi, trang web, và video trực tuyến. Hãy cùng Visaworlds tìm hiểu về 50 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ N400 yes/no bằng tiếng Việt nhé!

50 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ N400 yesno bằng tiếng Việt

I. Thi quốc tịch là gì?

Thi quốc tịch là một bước quan trọng trong quá trình xin quốc tịch của một quốc gia. Trong một số trường hợp, chính phủ của quốc gia đó có thể yêu cầu người muốn trở thành công dân của nước đó tham gia kỳ thi để đánh giá kiến thức và hiểu biết của họ về lịch sử, văn hóa, và các giá trị quốc gia.

II. Mẫu đơn N-400 là gì?

Mẫu đơn N-400 là một tài liệu chính thức được sử dụng để nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ. Đơn xin nhập tịch bao gồm nhiều phần khác nhau, yêu cầu thông tin chi tiết về bản thân, lịch sử cư trú, hồ sơ du lịch, lịch sử việc làm, lịch sử hôn nhân, tiền án tiền sự (nếu có), và các thông tin khác liên quan đến việc tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.

Dưới đây là chi tiết về nội dung Mẫu đơn N-400:

Phần 1: Thông tin cá nhân

Họ tên đầy đủ

Ngày sinh

Giới tính

Số An Sinh Xã Hội (nếu có)

Số A-file (nếu có)

Thông tin về cha mẹ

Thông tin về vợ/chồng (nếu có)

Con cái

Địa chỉ hiện tại

Thông tin liên lạc

Phần 2: Lịch sử cư trú

Lịch sử cư trú tại Hoa Kỳ

Lịch sử cư trú bên ngoài Hoa Kỳ trong vòng 5 năm qua

Phần 3: Lịch sử du lịch

Tất cả các chuyến du lịch bên ngoài Hoa Kỳ trong vòng 5 năm qua

Phần 4: Lịch sử việc làm

Lịch sử việc làm trong vòng 5 năm qua

Phần 5: Lịch sử hôn nhân

Lịch sử hôn nhân hiện tại và trước đây

Phần 6: Tiền án tiền sự

Bất kỳ tội phạm nào mà bạn đã từng bị kết tội hoặc bị buộc tội

Phần 7: Tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ

Các câu hỏi về việc tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ, bao gồm việc nộp thuế, phục vụ trong quân đội, và tôn trọng Hiến pháp Hoa Kỳ

Phần 8: Tuyên thệ

Tuyên thệ trung thành với Hoa Kỳ

Phần 9: Chữ ký

Chữ ký của bạn và ngày ký

Phần 10: Ký tên của người chuẩn bị

Ký tên của người chuẩn bị đơn xin nhập tịch (nếu có)

Ngoài ra, Mẫu đơn N-400 còn bao gồm:

Hướng dẫn điền mẫu đơn

Danh sách các tài liệu cần thiết

Lệ phí nộp đơn

Lưu ý:

Nội dung Mẫu đơn N-400 có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, bạn nên truy cập trang web của USCIS (https://www.uscis.gov/) để tải xuống phiên bản mới nhất của mẫu đơn.

Bạn nên đọc kỹ hướng dẫn điền mẫu đơn trước khi bắt đầu điền thông tin.

Bạn nên điền thông tin một cách trung thực và chính xác.

Bạn nên nộp đơn xin nhập tịch cùng với tất cả các tài liệu cần thiết.

>>> Đọc thêm 100 câu hỏi thi Quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt để biết thêm thông tin nhé!

III. 50 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ N400 yes/no bằng tiếng Việt

Lưu ý:

50 câu hỏi Yes/No được chia thành 2 phần:

Phần 1: Lịch sử Hoa Kỳ (20 câu)

Phần 2: Chính phủ Hoa Kỳ (30 câu)

Bạn cần trả lời đúng ít nhất 12 câu hỏi trong mỗi phần để đạt yêu cầu.

Việc ôn tập và luyện tập các câu hỏi Yes/No là rất quan trọng để bạn có thể thi đỗ kỳ thi quốc tịch Mỹ.

Dưới đây là 50 câu hỏi Yes/No chi tiết:

Phần 1: Lịch sử Hoa Kỳ

Có phải Christopher Columbus là người châu Âu đầu tiên đến Mỹ? (Yes)

Có phải George Washington là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ? (Yes)

Có phải Tuyên ngôn độc lập được ký vào năm 1776? (Yes)

Có phải Nội chiến Hoa Kỳ xảy ra từ năm 1861 đến năm 1865? (Yes)

Có phải Abraham Lincoln là tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ? (Yes)

Có phải Martin Luther King Jr. là người lãnh đạo phong trào dân quyền? (Yes)

Có phải Rosa Parks là người phụ nữ da đen từ chối nhường chỗ trên xe buýt cho người da trắng? (Yes)

Có phải Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng? (Yes)

Có phải vụ tấn công Trân Châu Cảng xảy ra vào năm 1941? (Yes)

Có phải Thế chiến II xảy ra từ năm 1939 đến năm 1945? (Yes)

Có phải Hiến pháp Hoa Kỳ được viết vào năm 1787? (Yes)

Có phải Tòa án Tối cao Hoa Kỳ có 9 thẩm phán? (Yes)

Có phải Quốc hội Hoa Kỳ có hai viện? (Yes)

Có phải Hạ viện Hoa Kỳ có 435 thành viên? (Yes)

Có phải Thượng viện Hoa Kỳ có 100 thành viên? (Yes)

Có phải tổng thống Hoa Kỳ được bầu cử 4 năm một lần? (Yes)

Có phải tổng thống Hoa Kỳ có thể phục vụ tối đa hai nhiệm kỳ? (Yes)

Có phải lá cờ Hoa Kỳ có 13 sọc và 50 ngôi sao? (Yes)

Có phải Quốc ca Hoa Kỳ là “The Star-Spangled Banner”? (Yes)

Có phải ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ là ngày 4 tháng 7? (Yes)

Phần 2: Chính phủ Hoa Kỳ

Có phải Hoa Kỳ là một nền dân chủ? (Yes)

Có phải Hoa Kỳ có ba nhánh chính phủ? (Yes)

Có phải ba nhánh chính phủ là lập pháp, hành pháp và tư pháp? (Yes)

Có phải Quốc hội Hoa Kỳ là nhánh lập pháp? (Yes)

Có phải tổng thống Hoa Kỳ là nhánh hành pháp? (Yes)

Có phải Tòa án Tối cao Hoa Kỳ là nhánh tư pháp? (Yes)

Có phải Quốc hội Hoa Kỳ có quyền lập pháp? (Yes)

Có phải tổng thống Hoa Kỳ có quyền thi hành luật pháp? (Yes)

Có phải Tòa án Tối cao Hoa Kỳ có quyền giải thích luật pháp? (Yes)

Có phải tất cả mọi người ở Hoa Kỳ đều bình đẳng trước pháp luật? (Yes)

Có phải mọi người ở Hoa Kỳ đều có quyền tự do ngôn luận? (Yes)

Có phải mọi người ở Hoa Kỳ đều có quyền tự do tôn giáo? (Yes)

Có phải mọi người ở Hoa Kỳ đều có quyền tự do báo chí? (Yes)

Có phải mọi người ở Hoa Kỳ đều có quyền tập hợp? (Yes)

Có phải mọi người ở Hoa Kỳ đều có quyền thỉnh nguyện? (Yes)

Có phải mọi người ở Hoa Kỳ đều có quyền bầu cử? (Yes)

Có phải mọi người ở Hoa Kỳ đều có quyền giữ và mang vũ khí? (Yes)

Có phải tổng thống Hoa Kỳ là tư lệnh tối cao của quân đội? (Yes)

Có phải tổng thống Hoa Kỳ có quyền phủ quyết luật pháp? (Yes)

Có phải Quốc hội Hoa Kỳ có quyền bãi nhiệm tổng thống? (Yes)

Có phải mỗi bang ở Hoa Kỳ có một thống đốc? (Yes)

Có phải mỗi bang ở Hoa Kỳ có một cơ quan lập pháp? (Yes)

Có phải mỗi bang ở Hoa Kỳ có một hệ thống tòa án? (Yes)

Có phải chính phủ liên bang chịu trách nhiệm về quốc phòng? (Yes)

Có phải chính phủ liên bang chịu trách nhiệm về các vấn đề quốc tế? (Yes)

Có phải chính phủ liên bang chịu trách nhiệm về tiền tệ? (Yes)

Có phải chính phủ liên bang chịu trách nhiệm về bưu điện? (Yes)

Có phải chính phủ bang chịu trách nhiệm về giáo dục? (Yes)

Có phải chính phủ bang chịu trách nhiệm về giao thông? (Yes)

Có phải chính phủ bang chịu trách nhiệm về y tế? (Yes)

Lưu ý:

50 câu hỏi Yes/No chỉ là một phần trong kỳ thi quốc tịch Mỹ.

Bạn cũng cần phải trả lời các câu hỏi về lịch sử, địa lý, và chính phủ Hoa Kỳ.

Bạn cần phải đọc và viết tiếng Anh cơ bản.

Bạn cần phải thể hiện sự hiểu biết về các giá trị và nguyên tắc của Hoa Kỳ.

Để ôn tập cho kỳ thi quốc tịch Mỹ, bạn có thể tham khảo các tài liệu sau:

Sách hướng dẫn ôn tập thi quốc tịch Mỹ

Trang web của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS)

Các lớp học ôn tập thi quốc tịch Mỹ

IV. Cấu trúc bài thi quốc tịch Mỹ N-400 yes/no bằng tiếng Việt

Bài thi quốc tịch Mỹ N-400 Yes/No là một phần trong kỳ thi nhập tịch Hoa Kỳ. Bài thi này bao gồm 20 câu hỏi về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ. Bạn cần phải trả lời đúng ít nhất 12 câu hỏi để đạt yêu cầu.

Cấu trúc bài thi:

Phần 1: Lịch sử Hoa Kỳ (10 câu)

Bao gồm các câu hỏi về các sự kiện lịch sử quan trọng, các nhân vật lịch sử nổi tiếng, và các tài liệu chính trị của Hoa Kỳ.

Phần 2: Chính phủ Hoa Kỳ (10 câu)

Bao gồm các câu hỏi về cấu trúc chính phủ, chức năng của các nhánh chính phủ, và quyền lợi và nghĩa vụ của công dân Hoa Kỳ.

Lưu ý:

Các câu hỏi Yes/No được chọn ngẫu nhiên từ một tập hợp lớn hơn các câu hỏi.

Bạn sẽ có 20 phút để trả lời tất cả các câu hỏi.

Bạn có thể sử dụng bút chì hoặc bút mực để trả lời các câu hỏi.

Bạn không được phép sử dụng bất kỳ tài liệu nào khi làm bài thi.

Dưới đây là một số mẹo để làm bài thi Yes/No hiệu quả:

Ôn tập kỹ lưỡng các tài liệu về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ.

Làm quen với các dạng câu hỏi Yes/No.

Luyện tập trả lời các câu hỏi Yes/No trong thời gian quy định.

Giữ bình tĩnh và tập trung khi làm bài thi.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về bài thi Yes/No tại:

Trang web của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS)

Các tổ chức hỗ trợ di trú

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số tài liệu sau để ôn tập cho bài thi Yes/No:

Sách hướng dẫn ôn tập thi quốc tịch Mỹ

Các trang web ôn tập thi quốc tịch Mỹ

Các lớp học ôn tập thi quốc tịch Mỹ

V. Cách trả lời câu hỏi trong bài thi quốc tịch Mỹ N-400 yes/no bằng tiếng Việt

Cách trả lời câu hỏi

Bài thi quốc tịch Mỹ N-400 Yes/No bao gồm 20 câu hỏi về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ. Bạn cần phải trả lời đúng ít nhất 12 câu hỏi để đạt yêu cầu.

Dưới đây là một số mẹo để trả lời câu hỏi Yes/No hiệu quả:

1. Hiểu rõ dạng câu hỏi Yes/No

Câu hỏi Yes/No yêu cầu bạn lựa chọn một trong hai đáp án: “Có” hoặc “Không”.

Hãy đọc kỹ câu hỏi để xác định chủ đề và nội dung của câu hỏi.

2. Phân tích câu hỏi cẩn thận

Xác định các từ khóa và cụm từ quan trọng trong câu hỏi.

Suy nghĩ về kiến thức của bạn về chủ đề của câu hỏi.

3. Lựa chọn đáp án chính xác

Chọn đáp án phù hợp nhất với kiến thức của bạn.

Nếu bạn không chắc chắn, hãy loại trừ các đáp án hiển nhiên sai và chọn đáp án có khả năng cao nhất.

4. Sử dụng chiến lược

Nếu bạn không biết câu trả lời, hãy đoán.

Bạn có thể bỏ qua câu hỏi và quay lại sau nếu có thời gian.

Hãy giữ bình tĩnh và tập trung khi làm bài thi.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số mẹo sau:

Ôn tập kỹ lưỡng các tài liệu về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ.

Làm quen với các dạng câu hỏi Yes/No.

Luyện tập trả lời các câu hỏi Yes/No trong thời gian quy định.

Giữ bình tĩnh và tập trung khi làm bài thi.

VI. Thủ tục và quy trình nhập quốc tịch Mỹ

Để trở thành công dân Hoa Kỳ, bạn cần phải trải qua một quy trình gồm nhiều bước. Dưới đây là tóm tắt chi tiết về thủ tục và quy trình nhập quốc tịch Mỹ:

1. Đáp ứng các yêu cầu

Tình trạng cư trú:

Có Thẻ Xanh (thường trú nhân) hợp lệ ít nhất 5 năm.

Duy trì cư trú liên tục tại Hoa Kỳ trong 5 năm trước khi nộp đơn.

Có mặt tại Hoa Kỳ ít nhất 30 tháng trong 5 năm trước khi nộp đơn.

Khả năng ngôn ngữ:

Có khả năng đọc, viết và hiểu tiếng Anh cơ bản.

Có khả năng nói tiếng Anh cơ bản để giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.

Kiến thức về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ:

Có khả năng trả lời các câu hỏi về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ.

Hiểu biết về các nguyên tắc và giá trị của Hoa Kỳ.

Tư cách đạo đức tốt:

Không có tiền án về tội ác nghiêm trọng.

Chứng minh được bản thân là người có đạo đức tốt.

2. Nộp đơn xin nhập quốc tịch

Điền đầy đủ và chính xác Mẫu đơn N-400, Đơn xin Nhập tịch.

Nộp lệ phí nộp đơn.

Chuẩn bị các tài liệu chứng minh đáp ứng các yêu cầu.

Gửi đơn đến Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS).

3. Tham dự phỏng vấn

Sẽ được USCIS triệu tập tham dự phỏng vấn.

Phỏng vấn bao gồm các câu hỏi về lịch sử, chính phủ, tiếng Anh và tư cách đạo đức.

Cần trả lời các câu hỏi một cách trung thực và chính xác.

4. Tham dự lễ tuyên thệ

Nếu đạt yêu cầu, bạn sẽ được USCIS thông báo về ngày tham dự lễ tuyên thệ.

Lễ tuyên thệ là buổi lễ chính thức để trở thành công dân Hoa Kỳ.

Cần đọc lời thề trung thành với Hoa Kỳ.

5. Nhận Giấy chứng nhận nhập tịch

Sau khi tham dự lễ tuyên thệ, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận nhập tịch.

Giấy chứng nhận nhập tịch là bằng chứng chính thức về việc bạn là công dân Hoa Kỳ.

>>> Đọc thêm 40 câu đọc viết thi quốc tịch Mỹ để biết thêm thông tin nhé!

VII. Mọi người cũng hỏi

1. N400 nó liên quan đến việc nào trong quá trình nhập tịch Mỹ?

Trả lời: Đây là bước quan trọng trong quá trình nhập tịch, cho phép người nộp đơn trở thành công dân Mỹ.

2. Có những yêu cầu nào cần đáp ứng khi nộp đơn N400?

Trả lời: Người nộp đơn cần đáp ứng nhiều yêu cầu, bao gồm tuân thủ các điều kiện lưu trú, thời gian lưu trú hợp lệ, sự hiểu biết về lịch sử và chính trị Mỹ, cũng như có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

3. Quá trình xử lý đơn N400 mất bao lâu và có những bước nào trong quá trình này?

Trả lời: Thời gian xử lý đơn N400 thay đổi tùy thuộc vào khu vực và tình trạng cá nhân. Bước xử lý bao gồm việc xác minh thông tin, kiểm tra lịch sử tư pháp, và thực hiện cuộc phỏng vấn. Sau đó, Ủy ban Nhập tịch và Quốc tịch Mỹ sẽ ra quyết định về việc cấp quốc tịch hay không.

Bài viết liên quan

0931473068

Tư vấn
challenges-icon chat-active-icon