Tước quốc tịch là gì? Các trường hợp tước quốc tịch

Người bị tước quốc tịch thường có quyền lợi để chống lại quyết định này thông qua các phương tiện pháp luật. Tuy nhiên, quyết định tước quốc tịch không chỉ ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý mà còn đặt ra những tác động lớn đối với quyền tự do và quyền lợi của người liên quan. Vậy hãy cùng Visaworlds tìm hiểu về Tước quốc tịch là gì? và Các trường hợp tước quốc tịch nhé!

Tước quốc tịch là gì? Các trường hợp tước quốc tịch
Tước quốc tịch là gì? Các trường hợ

I. Tước quốc tịch là gì?

Tước quốc tịch là biện pháp xử lý của một nhà nước buộc công dân có hành vi vi phạm nghiêm trọng về quyền và lợi ích của công dân không được amng quốc tịch nước đó. Nhà nước chấm dứt sự bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tước quốc tịch, người bị tước quốc tịch không đươc hưởng quyền cũng như các nghĩa vụ đối với nhà nước đó. Công dân Việt Nam cư trú ngoài lãnh thổ Việt Nam nếu có hành động gây phương hại đến nền độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, đến lợi ích và lợi ích của nước Cộng hào xã hội Chủ nghiã Việt Nam. Việc tước quốc tịch sẽ do Chủ tịch nước Công hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định. Người đã nhập quốc tịch Việt Nam theo quy đinh tại điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam, dù cư trú ở trong hay ngoài lãnh thổ Viêt Nam cũng có thể bị tước quốc tịch Việt Nam nếu có hành vi thuộc căn cứ tước quốc tịch được nêu trên

II. Các trường hợp tước quốc tịch Việt Nam

Để đảm bảo sự nghiêm chỉnh của pháp luật quốc gia, đồng thời đảm bảo công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của mình một cách nghiêm túc. Việt Nam đã ban hành xử lý những công dân vi phạm trong các trường hợp dưới đây sẽ bị tước quốc tịch:

-Công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài có thể bị tước quốc tịch Việt Nam nếu có hành vi gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc ảnh hưởng đến uy tín của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Người đã nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 19 của Luật này dù cư trú trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam nếu như có những hành vi quy đinh tại khoản 1 điều 19 cũng sẽ bị tước quốc tịch Viêt Nam.

III. Trình tự tước quốc tịch Việt Nam

Việc tước quốc tịch Việt Nam được thực hiện theo trình tự, thủ tục tại Điều 31 Luật tước quốc tịch Việt Nam được Chính phủ hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 16/2020/NĐ-CP

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phát hiện hoặc nhận đơn , thư tố cáo về hành vi làm căn cứ để tước quốc tịch Việt Nam: UBND cấp tỉnh, cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoàicó trách nheiemj xác minh, gửi số hồ sơ đến Bộ Tư pháp;

– 30 ngày: Bộ Tư pháp phối hợp với cơ quan liên quan thẩm định hồ sơkiến nghị tước quốc tịch Việt Nam và báo cáo Thủ tướng để trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

– 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng, Chủ tịch nước xem xét, quyết đinh tước quốc tịch của người vi phạm.

Chính phủ quy định cụ thể các giấy tờ trong hồ sơ kiến nghị tước quốc tịch Việt Nam bao gồm:

– UBND cấp tỉnh hoặc Cơ quan đại diện kiến nghị tước quốc tịch Việt Nam: Văn bản kiến nghị của UBND cấp tỉnh hoặc Cơ quan đại diện về việc tước quốc tịch tại Việt Nam;

Hồ sơ, tài liệu điều tra, xác minh, kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm của ngườibị đề nghị tước Quốc tịch Việt Nam;

Đơn, thư tố cáo người bị tước Quốc tịch Việt NAm ( nếu có)

– Tòa án đề nghị: Văn bản kiến nghị của Tóa ánvề việc tước quốc tịch Việt Nam; Bản án có hiệu lực pháp luật và các tài liệu có liên quan.

Thông báo về việc tước quốc tịch  Việt Nam: Theo điều 24 Nghị định 16/2020/NĐ-CP quy định trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Thủ tướng chính phủ về quyết định Tước quốc tịch, Bộ Tư pháp gửi thông báo kèm bản sao Quyết định này cho người bị tước quốc tịch và UBND cấp tỉnh để theo dõi, quản lý thông kê, hoặc cơ quan đại diện để thông báo cho người bị tước quốc tịch. Sau khi nhận được thông báo về viêc tước Quốc tich, người bị tước quốc tịch Việt Nam phải làm thủ tục xóa đăng ký thường trú, hộ chiếu, căn cước công dân.

Người có thẩm quyền tước Quốc tịch: Theo khoản 1 Điều 38 Luật Quốc tịch Việt Nam, thẩm quyền của Chủ tịch nước được quy định như sau: Quyết định cho nhâp quốc tịch Việt Nam, cho trở lại quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt nam, hủy bỏ quyết định cho nhập Quốc tịch Việt Nam. Do đó, việc xem xét quyết định cho phép công dân được nhập quốc tich Việt Nam sẽ do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam quyết định.

Trường hợp một người bị hủy bỏ cho Nhập quốc tịch Việt Nam: Theo điều 33 luật Quốc tịch Việt Nam, căn cứ hủy bỏ Quyết định cho nhâp Quốc tịch Việt Nam của một người theo quy định sau:

– Người đã nhập quốc tịch Viêt Nam theo quy định tại Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam, dù cư trú ở trong hay ngoài lãnh thổ Viêt Nam mà cố ý khai báo không đúng sự thật hoặc giả mạo giấy tờ khi xin nhập quốc tịch Việt Nam thì quyết định cho Nhập quốc tịch Việt Nam sẽ bị hủy bỏ, nếu được cấp sẽ không quá 5 năm.

– Việc hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của vợ hoặc chồng không làm thay đổi quốc tịch của người kia.

IV. Mọi người cũng hỏi

1. Tước quốc tịch là gì?

–  Tước quốc tịch là việc chính phủ một quốc gia quyết định thu hồi quyền công dân của một người, làm mất đi quốc tịch của họ. Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do, bao gồm vi phạm các quy định pháp luật, hoạt động chống phá quốc gia hoặc những hành động đặc biệt nghiêm trọng.

2. Quy trình tước quốc tịch như thế nào?

–  Quy trình tước quốc tịch thường đòi hỏi một quá trình pháp lý và công bằng. Thông thường, nó bao gồm việc thông báo cho người có thể bị tước quốc tịch về lý do cụ thể, cũng như cơ hội để họ bảo vệ quyền lợi của mình trước một tòa án hoặc cơ quan quyết định.

3. Những hậu quả của việc bị tước quốc tịch là gì?

–  Việc bị tước quốc tịch có thể mang lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Người bị tước quốc tịch có thể mất quyền lợi công dân, bao gồm quyền bình đẳng và bảo vệ pháp luật. Họ cũng có thể mất quyền đi lại và cư trú tại quốc gia mà họ đã bị tước quốc tịch. Hậu quả này có thể ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống và sự tự do cá nhân của họ.

Bài viết liên quan

0931473068

Tư vấn
challenges-icon chat-active-icon