Tuyên thệ nhập tịch Mỹ là gì?

Tuyên thệ nhập tịch Mỹ là một phần quan trọng trong quá trình trở thành công dân Mỹ, trong đó người xin nhập tịch tuyên bố chính thức về sự cam kết và trung thành của mình đối với quốc gia mới. Hãy cũng Visaworlds tìm hiểu về Tuyên thệ nhập tịch Mỹ là gì? nhé!

Tuyên thệ nhập tịch Mỹ là gì?
Tuyên thệ nhập tịch Mỹ là gì?

I. Tuyên thệ nhập tịch Mỹ là gì?

Lời thề trung thành với Hoa Kỳ là một lời tuyên thệ mà mọi người nộp đơn nhập quốc tịch phải đọc trong một buổi lễ chính thức để trở thành công dân Mỹ nhập tịch. Lễ tuyên thệ là một truyền thống có từ thế kỷ 18 .

Khi tuyên thệ, tân công dân hứa thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Hỗ trợ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ và luật pháp của Hoa Kỳ chống lại kẻ thù của nó
 • Từ bỏ lòng trung thành với bất kỳ quốc gia hoặc chủ quyền nào khác, và từ bỏ các danh hiệu cha truyền con nối hoặc quý tộc, nếu có
 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc dân sự khi được chính phủ yêu cầu

Tất cả những người nộp đơn phải tham dự buổi lễ Tuyên thệ Trung thành như là bước cuối cùng để trở thành công dân Hoa Kỳ nhập quốc tịch. Đó là một yêu cầu bắt buộc của quá trình nhập quốc tịch Hoa Kỳ để hoàn thành việc nhập quốc tịch. Sau khi Tuyên thệ Trung thành tại lễ nhập tịch, người nộp đơn nộp thẻ xanh và nhận Giấy chứng nhận Nhập tịch.

II. Bao lâu sau cuộc phỏng vấn nhập tịch, Lễ tuyên thệ được lên lịch

Lễ Tuyên thệ diễn ra sau khi USCIS chấp thuận Mẫu N-400, Đơn xin Nhập tịch của bạn.

Nếu Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) có tất cả thông tin cần thiết để phê duyệt đơn đăng ký của bạn ngay sau cuộc phỏng vấn nhập tịch và kỳ thi công dân, thì buổi lễ Tuyên thệ Trung thành của bạn có thể diễn ra vào cùng ngày. Trong trường hợp này, một quan chức sẽ yêu cầu bạn rời đi và quay lại sau cùng ngày để làm lễ Tuyên thệ.

Nếu không, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) sẽ gửi cho bạn một thông báo (Mẫu N-445, Thông báo về Lễ Tuyên thệ Nhập tịch), bao gồm ngày, thời gian và địa điểm của buổi lễ Tuyên thệ. Thông thường, buổi lễ nhập tịch sẽ được tổ chức tại cùng một văn phòng USCIS nơi diễn ra cuộc phỏng vấn và kỳ thi.

Nếu bạn dự đoán rằng bạn sẽ không thể tham dự buổi lễ Tuyên thệ vào ngày và giờ đã nêu, bạn phải mang Mẫu N-445 trở lại văn phòng USCIS, nơi diễn ra buổi lễ nhập tịch. Ngoài ra, bạn sẽ cần gửi một lá thư giải thích lý do không tham dự buổi lễ vào ngày và giờ ban đầu do USCIS dự kiến ​​và yêu cầu sắp xếp lại lịch hẹn cho buổi lễ Tuyên thệ của bạn.

Việc không có mặt tại buổi lễ Tuyên thệ nhiều lần có thể dẫn đến việc đơn xin nhập quốc tịch N-400 của bạn bị từ chối.

II. Những gì cần mang đến Lễ tuyên thệ nhập tịch Mỹ?

Khi chuẩn bị tham dự buổi lễ Tuyên thệ Trung thành, bạn cần lập kế hoạch và chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết cho buổi lễ, bao gồm những điều sau:

Thẻ xanh của bạn hay còn gọi là Thẻ thường trú: Bạn sẽ được miễn mang theo thẻ xanh và các giấy tờ cần thiết để được cấp thẻ xanh trong một trong các trường hợp sau:

 • Bạn đã cung cấp bằng chứng (chẳng hạn như báo cáo của cảnh sát) trong cuộc phỏng vấn nhập tịch rằng nó đã bị đánh cắp hoặc thất lạc và bạn đã cố gắng lấy lại.
 • Bạn chưa bao giờ được cấp thẻ xanh vì đơn xin nhập tịch của bạn dựa trên nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện của bạn.

Mẫu N-445 (thư thông báo cuộc hẹn của bạn): Nếu buổi lễ nhập tịch của bạn được ấn định sau cuộc phỏng vấn hơn một ngày, bạn phải trả lời tất cả các câu hỏi ở mặt sau của thư thông báo trước khi tham dự buổi lễ.

Bảng câu hỏi cụ thể về những thay đổi, nếu có, được thực hiện kể từ cuộc phỏng vấn của bạn. Một quan chức của USCIS sẽ xem xét câu trả lời của bạn trước buổi lễ của bạn để đảm bảo rằng không có thay đổi nào ảnh hưởng đến việc bạn đủ điều kiện nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

Mẫu giấy tờ tùy thân có ảnh thứ hai do chính phủ cấp; có thể bao gồm hộ chiếu, bằng lái xe hoặc ID do tiểu bang cấp.

Giấy tờ đi lại do USCIS cấp, chẳng hạn như giấy phép tái nhập cảnh và Giấy tờ đi lại cho người tị nạn, nếu có.

Bất kỳ tài liệu nhập cư nào khác, tài liệu được yêu cầu hoặc bất kỳ tài liệu nào bạn quên xuất trình trong cuộc phỏng vấn nhập tịch.

III. Lễ tuyên thệ nhập tịch Mỹ diễn ra như thế nào?

1. Trước buổi lễ

Sau khi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận Đơn xin Nhập tịch (Mẫu N-400) của bạn, bước tiếp theo sẽ là Tuyên thệ Trung thành.

Nếu USCIS có tất cả thông tin và tài liệu cần thiết để phê duyệt đơn đăng ký của bạn trong cuộc phỏng vấn và kỳ thi nhập tịch của bạn , thì lễ tuyên thệ nhậm chức của bạn có thể diễn ra trong cùng một ngày. Trong trường hợp này, bạn sẽ được yêu cầu rời đi sau cuộc phỏng vấn và kỳ thi và quay lại sau trong ngày để tham dự buổi lễ.

Nếu không, USCIS sẽ gửi cho bạn một thư hẹn – có tên chính thức là “Lễ tuyên thệ thông báo nhập tịch” (Mẫu N-445) – có ghi ngày, giờ và địa điểm diễn ra sự kiện.

Lễ Tuyên thệ thường diễn ra tại cùng một địa điểm, văn phòng USCIS , nơi tổ chức cuộc phỏng vấn và kỳ thi của bạn.

Nếu bạn dự đoán không thể tham dự buổi lễ nhập tịch của mình vào ngày và giờ do USCIS lên lịch, bạn phải gửi lại Mẫu N-445 cho văn phòng USCIS nơi buổi lễ sẽ diễn ra. Bạn cũng phải cung cấp (kèm theo mẫu đơn) một lá thư giải thích lý do tại sao bạn không thể tham dự vào ngày giờ ban đầu và yêu cầu họ sắp xếp lại cuộc hẹn cho bạn.

Nếu bạn không tham dự nhiều hơn một lần, USCIS có thể từ chối đơn xin nhập quốc tịch của bạn, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có mặt trong cuộc hẹn buổi lễ đầu tiên hoặc thứ hai của bạn.

USCIS hướng dẫn tất cả những người nộp đơn mặc trang phục “tôn trọng phẩm giá” của buổi lễ Tuyên thệ Trung thành. Cơ quan đặc biệt nghiêm cấm mặc quần bò, quần đùi, dép tông. Bạn cần mang đúng và đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của USCIS.

2. Trong buổi lễ

Khi bạn đến văn phòng hiện trường của USCIS (hoặc bất kỳ cơ sở nào tổ chức buổi lễ của bạn), một nhân viên USCIS sẽ kiểm tra bạn. Họ sẽ bắt đầu bằng cách xem qua thư hẹn của bạn (Mẫu N-445) để đảm bảo rằng bạn không trả lời “có” cho bất kỳ câu hỏi nào trong bảng câu hỏi (nếu có) và xác định tư cách đủ điều kiện của bạn để Tuyên thệ trung thành (về cơ bản, bạn đã vượt qua cuộc  phỏng vấn và bài kiểm tra cũng như đã gửi tất cả thông tin và tài liệu cần thiết ).

Nếu nhân viên USCIS xác định rằng bạn đủ điều kiện, thì bạn sẽ nộp thẻ xanh của mình (được thay thế bằng Giấy chứng nhận nhập tịch, Mẫu N-550, vào cuối buổi lễ) và giấy thông hành do USCIS cấp, nếu có (xem ở trên).

Ngoài ra, trong quá trình đăng ký, bạn sẽ nhận được một bộ tài liệu có thể bao gồm:

 • Một tệp tài liệu chào mừng
 • Cờ Mỹ
 • Niên Giám Công Dân ( Mẫu M-76 )
 • Cuốn sách nhỏ bỏ túi về Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ ( Mẫu M-654 )
 • Điều quan trọng là phải đến sớm ít nhất 30 phút để đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian để đăng ký trước thời gian bắt đầu dự kiến ​​của buổi lễ. USCIS thường sắp xếp nhiều người nộp đơn xuất hiện trong cùng một ngày

Trước khi bạn thực sự Tuyên thệ Nhập tịch Mỹ, USCIS sẽ có một bài thuyết trình bao gồm video, âm nhạc và lời phát biểu khai mạc của “Người điều hành nghi lễ” và có thể là một diễn giả khách mời.

Sau đó, bạn và những người nộp đơn khác sẽ được hướng dẫn đứng dậy, giơ tay phải và đọc to Lời thề Trung thành trước một quan chức USCIS. (Xem “Các tình huống đặc biệt” bên dưới nếu bạn muốn đọc một phiên bản khác của Lời thề hoặc không thể đọc nó vì một số lý do nhất định.)

Buổi lễ kết thúc với phần đọc lại Lời thề trung thành và phần bình luận kết thúc của Người điều hành buổi lễ.

Toàn văn lời thề trung thành của Lễ tuyên thệ nhập tịch Mỹ:

“I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty, of whom or which I have heretofore been a subject or citizen; that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I will bear arms on behalf of the United States when required by the law; that I will perform noncombatant service in the Armed Forces of the United States when required by the law; that I will perform work of national importance under civilian direction when required by the law; and that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion; so help me God.”

“Tôi xin tuyên thệ bằng văn bản này rằng tôi hoàn toàn từ bỏ mọi lòng trung thành với bất kỳ hoàng tử, thế lực, nhà nước hoặc chủ quyền nước ngoài nào mà tôi hoặc những người mà tôi từng là thần dân hoặc công dân của họ; rằng tôi sẽ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp và luật pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ chống lại mọi kẻ thù, trong và ngoài nước; rằng tôi sẽ có niềm tin và lòng trung thành thực sự với điều tương tự; rằng tôi sẽ mang vũ khí thay mặt cho Hoa Kỳ khi luật pháp yêu cầu; rằng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ phi chiến đấu trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ khi luật pháp yêu cầu; rằng tôi sẽ thực hiện công việc có tầm quan trọng quốc gia dưới sự chỉ đạo dân sự khi luật pháp yêu cầu; và rằng tôi thực hiện nghĩa vụ này một cách tự do, không có bất kỳ sự e dè hay mục đích trốn tránh nào. Vì vậy, mong Chúa giúp con.”

3. Sau buổi lễ

Chúc mừng! Bây giờ bạn là công dân Hoa Kỳ, được hưởng đầy đủ các đặc quyền và trách nhiệm của công dân .

Sau khi Tuyên thệ Trung thành, bạn sẽ chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ với tất cả các quyền và đặc quyền của công dân.

USCIS sẽ cấp cho bạn Giấy chứng nhận Nhập tịch. Kiểm tra cẩn thận Giấy chứng nhận Nhập tịch của bạn xem có bất kỳ sai sót nào không và thông báo cho USCIS trước khi rời khỏi buổi lễ Tuyên thệ.

Giấy chứng nhận nhập tịch của bạn là bằng chứng chính thức rằng bạn là công dân Hoa Kỳ, vì vậy hãy đảm bảo bạn cất giữ giấy chứng nhận này một cách an toàn.

Nếu bạn làm mất Giấy chứng nhận Nhập tịch, bạn sẽ cần yêu cầu cấp lại bằng cách gửi Mẫu N-565, Đơn xin Giấy tờ Nhập tịch/Giấy tờ Quốc tịch Thay thế và trả phí thay thế là $555.

Sau khi trở thành công dân chính thức của Hoa Kỳ, bạn sẽ có quyền tiếp cận các đặc quyền, dịch vụ và lợi ích bổ sung, bao gồm:

Xin hộ chiếu Hoa Kỳ

Bạn sẽ nhận được đơn xin cấp hộ chiếu Hoa Kỳ tại buổi lễ tuyên thệ nhập tịch trong Gói chào mừng. Đơn này cũng có sẵn tại một số bưu điện Hoa Kỳ hoặc trực tuyến qua  travel.state.gov. Bạn cần có đủ thời gian giữa buổi lễ Tuyên thệ nhập quốc tịch Hoa Kỳ và bất kỳ chuyến đi nào theo kế hoạch để lấy hộ chiếu của bạn.

Đăng ký bỏ phiếu

Bạn sẽ nhận được đơn đăng ký cử tri tại buổi lễ nhập tịch sau khi đọc Lời thề trung thành. Và tại một số văn phòng USCIS, bạn có thể được phép đăng ký bỏ phiếu tại chỗ thông qua một tổ chức phi chính phủ sau lễ nhập tịch.

Cập nhật Hồ sơ An sinh Xã hội của bạn

Sau buổi lễ Tuyên thệ Trung thành, bạn có thể cập nhật hồ sơ An sinh Xã hội của mình thông qua Cơ  quan Quản lý An sinh Xã hội (SSA). Bạn sẽ cần nộp  Mẫu SS-5, Đơn xin Thẻ An sinh Xã hội (PDF), qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại bất kỳ văn phòng SSA địa phương nào. Nói chung, những công dân mới của Hoa Kỳ phải đợi ít nhất mười ngày sau lễ nhập tịch để cập nhật hồ sơ An Sinh Xã Hội.

Tình huống đặc biệt

Trong những tình huống đặc biệt, người nộp đơn không thể đọc Lời thề vì một số lý do hoặc muốn đọc một phiên bản khác.

Bạn có thể chọn không đọc Lời thề trung thành hoặc đọc một phiên bản khác trong một hoặc nhiều trường hợp sau:

 • Bạn không sẵn sàng, hoặc không thể, báo cáo nghĩa vụ quân sự do sự phản đối tôn giáo. Bạn phải cung cấp bằng chứng từ tổ chức tôn giáo nơi bạn là thành viên giải thích tình huống đặc biệt này và chứng minh cho vị thế đặc biệt của bạn trong tổ chức. Nếu được chấp thuận, bạn có thể bỏ qua những từ đó khi đọc Lời thề.
 • Bạn không sẵn sàng, hoặc không thể, đọc Lời thề trung thành nếu nó có các từ “tuyên thệ” cũng như “vì vậy hãy giúp tôi, Chúa.” Nếu vậy, bạn có thể yêu cầu USCIS cung cấp phiên bản sửa đổi của Lời thề. Trong trường hợp này, bạn sẽ không phải đưa ra hoặc cung cấp bất kỳ lời giải thích hoặc bằng chứng nào giải thích lý do tại sao bạn đưa ra yêu cầu đặc biệt.
 • Bạn không thể hiểu hoặc không thể diễn đạt sự hiểu biết của mình về ý nghĩa của Lời thề Trung thành do khuyết tật về phát triển hoặc thể chất hoặc suy yếu tinh thần. Tại đây, bạn có thể yêu cầu USCIS từ bỏ yêu cầu Tuyên thệ trung thành. Nếu được chấp nhận, bạn sẽ không phải đọc Lời thề. Để được chấp thuận từ bỏ, bạn sẽ cần xuất trình các tài liệu sau trước Lễ tuyên thệ:
 1. Yêu cầu bằng văn bản của người đại diện, người đại diện hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn.
 2. Một bản đánh giá được soạn thảo bởi một bác sĩ đã biết bạn từ lâu hoặc biết tình trạng sức khỏe của bạn.

IV. Một số câu hỏi thường gặp về tuyên thệ nhập tịch Mỹ

1. Nếu tôi không thể, hoặc không sẵn sàng, thực hiện nghĩa vụ quân sự (tham chiến hoặc không chiến đấu) vì lý do tôn giáo thì sao?

Trong trường hợp này, bạn có thể yêu cầu bỏ những từ đó khi Tuyên thệ. Hãy sẵn sàng cung cấp tài liệu từ tổ chức tôn giáo mà bạn là thành viên giải thích hoàn cảnh đặc biệt này và chứng minh cho vị thế tốt của bạn trong tổ chức.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không sẵn sàng đọc Lời thề nếu nó bao gồm các từ “tuyên thệ” và “Chúa giúp con.”

Trong trường hợp này, bạn phải thông báo cho USCIS rằng bạn muốn đọc một phiên bản “đã sửa đổi” của Lời thề. Bạn sẽ không phải cung cấp bằng chứng hoặc giải thích về lý do tại sao bạn muốn đưa ra yêu cầu này.

2. Tôi nên làm gì nếu tôi bị khuyết tật về thể chất hoặc phát triển hoặc suy giảm tinh thần?

Trong trường hợp này, bạn có thể yêu cầu USCIS từ bỏ yêu cầu Tuyên thệ trung thành. Nếu được chấp thuận, bạn sẽ không cần đọc Lời thề. Để yêu cầu miễn trừ, bạn có thể thực hiện bất kỳ lúc nào trước lễ Tuyên thệ, bạn cần cung cấp hai tài liệu sau (không yêu cầu biểu mẫu đặc biệt):

Yêu cầu bằng văn bản (được soạn thảo với sự trợ giúp của người giám hộ hợp pháp, người đại diện hoặc người đại diện của bạn — xem Hướng dẫn Chính sách của USCIS để biết định nghĩa của các điều khoản này)

Một đánh giá bằng văn bản của một bác sĩ đã biết bạn lâu nhất hoặc quen thuộc nhất với lịch sử y tế của bạn (xem Sổ tay Chính sách của USCIS để biết hướng dẫn đầy đủ).

3. Tôi có cần ghi nhớ các từ trong Lời thề trung thành không?

Không, bạn không cần phải ghi nhớ bất cứ điều gì! Trong buổi lễ, bạn sẽ được phát một tờ giấy có nội dung Lời thề trung thành hoặc các từ này sẽ được chiếu trên màn hình. Để giúp bạn chuẩn bị, bạn cũng có thể đọc hoặc học thuộc toàn văn Lời thề Trung thành

V. Vậy tuyên thệ nhập tịch Mỹ làm sao để mọi thứ dễ dàng và suôn sẻ?

Lễ tuyên thệ nhập quốc tịch Hoa Kỳ luôn là khoảng thời gian tuyệt vời trong cuộc đời của người nộp đơn khi cuối cùng họ cũng nhận được phần thưởng cho những nỗ lực nhập cư của mình, lúc này giấc mơ Mỹ cũng đã trở thành sự thật. Đây là bước cuối cùng để hoàn tất quá trình nhập tịch và biến người nộp đơn trở thành công dân Hoa Kỳ.

VI. Mọi người cũng hỏi

1. Câu hỏi 1: Tại sao người muốn nhập tịch Mỹ cần phải đưa ra tuyên thệ nhập tịch?

Trả lời 1: Tuyên thệ nhập tịch là một bước quan trọng trong quá trình hợp pháp hóa đối với người ngoại quốc muốn trở thành công dân Mỹ. Bằng cách này, họ cam kết trung thành với Hiến pháp Mỹ và chấp nhận các trách nhiệm, quyền lợi, và nghĩa vụ của một công dân.

2. Câu hỏi 2: Nội dung cụ thể của tuyên thệ nhập tịch là gì?

Trả lời 2: Tuyên thệ nhập tịch yêu cầu người đang xin nhập tịch tuyên bố trước tòa lập vàng và tập thể công dân rằng họ sẽ trung thành với Hoa Kỳ, từ chối loại bỏ tất cả các liên kết với quốc gia cũ (nếu có), cam kết tuân thủ luật pháp Mỹ, và thể hiện lòng trung thành với nguyên tắc dân chủ.

3. Câu hỏi 3: Tuyên thệ nhập tịch Mỹ có ý nghĩa gì đối với người mới nhập tịch?

Trả lời 3: Tuyên thệ nhập tịch không chỉ là một quy trình hình thức mà còn là một bước quan trọng trong việc hòa nhập vào cộng đồng Mỹ. Nó thể hiện sự cam kết và lòng trung thành của người nhập tịch đối với giá trị và lịch sử của Hoa Kỳ, đồng thời mở ra cơ hội để họ tham gia đầy đủ vào cuộc sống xã hội, chính trị, và kinh tế của đất nước mới.

Bài viết liên quan

0931473068

Tư vấn
challenges-icon chat-active-icon