Tuyên thệ quốc tịch Mỹ tiếng anh là gì?

Tuyên thệ quốc tịch Mỹ này thường bao gồm các cam kết như từ bỏ mọi trung thành với các quốc gia khác, hỗ trợ và bảo vệ Hiến pháp và luật pháp của Hoa Kỳ, và thể hiện lòng trung thành chân thật đối với nước Mỹ. Hãy cùng Visaworlds tìm hiểu về Tuyên thệ quốc tịch Mỹ tiếng anh là gì? nhé!

Tuyên thệ quốc tịch Mỹ tiếng anh là gì?
Tuyên thệ quốc tịch Mỹ tiếng anh là gì?

I. Tuyên thệ quốc tịch Mỹ là gì?

“Tuyên thệ quốc tịch Mỹ”  là một bản tuyên thệ mà những người đang xin quốc tịch Mỹ phải tuyên bố như là một phần quan trọng của quá trình đăng ký quốc tịch. Trong buổi lễ chính thức do Cơ quan Quốc tịch và Di trú Hoa Kỳ tổ chức, ứng viên sẽ đọc hoặc tuyên bố tuyên thệ này nhằm thể hiện lòng trung thành và trách nhiệm của họ đối với Hoa Kỳ.

II. Tuyên thệ quốc tịch Mỹ tiếng anh là gì?

“Tuyên thệ quốc tịch Mỹ” trong tiếng Anh được gọi là “Oath of Allegiance.” Đây là một tuyên thệ mà những người đang xin quốc tịch Mỹ phải tuyên thệ nhằm thể hiện lòng trung thành và trách nhiệm của họ đối với Hoa Kỳ. Các ứng viên quốc tịch sẽ đọc hoặc tuyên bố tuyên thệ này trong một buổi lễ chính thức tổ chức bởi Cơ quan Quốc tịch và Di trú Hoa Kỳ.

III.  Các loại lễ tuyên thệ trung thành

Có hai loại lễ tuyên thệ trung thành cho những người đã được chấp thuận trở thành công dân. Những lời tuyên bố trong cả hai loại lễ tuyên thệ đều giống nhau, nhưng cách sắp đặt và người tham gia có đôi chút khác biệt.

1. Lễ tuyên thệ tư pháp

Tại buổi lễ tuyên thệ tư pháp, ứng viên nhập tịch sẽ tuyên thệ trung thành trước một thẩm phán liên bang. Mặc dù nhiều buổi lễ nhập tịch diễn ra trong phòng xử án, nhưng có những buổi lễ được tổ chức tại các địa điểm cộng đồng, địa phương.

Một trong những ưu điểm của lễ tuyên thệ tư pháp là ứng viên nhập tịch có thể đổi tên trực tiếp tại buổi lễ mà không cần có quyết định đổi tên trước đó từ tòa án. Điều này thực sự giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho những người muốn đổi tên khi trở thành công dân Hoa Kỳ.

2. Lễ tuyên thệ hành chính

Loại lễ tuyên thệ trung thành thứ hai dành cho công dân là sự kiện hành chính. Tại đây, ứng viên nhập tịch tuyên thệ nhập tịch tại một buổi lễ trước sự chứng kiến của USCIS. Nói chung, những lễ tuyên thệ này diễn ra tại các văn phòng khu vực của USCIS gần nơi ở của người nộp đơn.

Thông thường, văn phòng địa phương của USCIS nơi quý vị được phỏng vấn chỉ chấp nhận một loại lễ tuyên thệ. Ví dụ, Văn phòng khu vực USCIS San Jose và Văn phòng khu vực USCIS San Francisco thường xuyên tiến hành lễ tuyên thệ hành chính. Ngược lại, Văn phòng khu vực USCIS Los Angles thường tiến hành lễ tuyên thệ tư pháp. Một số Văn phòng khu vực USCIS cho phép các ứng viên nhập tịch thực hiện lễ tuyên thệ khác với cách thực hiện thông thường ở văn phòng đó. Tuy nhiên, ứng viên phải gửi trước một văn bản yêu cầu đến văn phòng khu vực đó.

IV. Mọi người cũng hỏi

1. Câu hỏi: Tuyên thệ quốc tịch Mỹ là gì?

Trả lời: Tuyên thệ quốc tịch là cam kết trang trọng mà người đang định cư Mỹ phải thực hiện khi trở thành công dân Hoa Kỳ. Nó biểu thị sự cam kết của họ trong việc ủng hộ và bảo vệ nguyên tắc và giá trị của Hoa Kỳ.

2. Câu hỏi: Khi nào người định cư thường thực hiện tuyên thệ quốc tịch trong quá trình quốc tịch hóa?

Trả lời: Tuyên thệ quốc tịch thường được thực hiện trong buổi lễ quốc tịch, đó là bước cuối cùng trong quá trình trở thành công dân Mỹ. Người đăng ký sẽ thực hiện tuyên thệ này trong một bối cảnh trang trọng, bên cạnh những ứng viên khác và thường có sự hiện diện của bạn bè và gia đình.

3. Câu hỏi: Tuyên thệ quốc tịch Mỹ bao gồm những yếu tố chính nào?

Trả lời: Tuyên thệ quốc tịch bao gồm cam kết hỗ trợ và bảo vệ Hiến pháp của Hoa Kỳ, từ bỏ sự trung thành với bất kỳ quốc gia nước ngoài nào, và sẵn sàng mang vũ khí thay mặt cho Hoa Kỳ khi cần thiết. Ngoài ra, người tuyên thệ cũng có thể thể hiện sẵn lòng thực hiện dịch vụ dân sự cho đất nước khi cần.

Bài viết liên quan

0931473068

Tư vấn
challenges-icon chat-active-icon