Việt kiều Mỹ muốn nhập hộ khẩu Việt Nam

Việt Kiều Mỹ muốn sống chung với gia đình hoặc người thân có thể thực hiện quy trình thông báo về việc chuyển đến sống tại địa phương mới. Bước đầu, họ cần thảo luận với chủ nhà và tuân theo các quy định về số người ở trong khu vực cư trú. Hãy cùng Visaworlds tìm hiểu về Việt kiều Mỹ muốn nhập hộ khẩu Việt Nam nhé!

Việt kiều Mỹ muốn nhập hộ khẩu Việt Nam
Việt kiều Mỹ muốn nhập hộ khẩu Việt Nam

I. Việt kiều là gì?

“Việt kiều” là một thuật ngữ tiếng Việt, thường được sử dụng để chỉ người Việt Nam sống ở nước ngoài, có quốc tịch của quốc gia đó. Người Việt kiều thường là những người đã rời khỏi Việt Nam để định cư, học tập, làm việc, hoặc có những liên kết với cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài.

II. Việt kiều Mỹ muốn nhập hộ khẩu Việt Nam

Việt Kiều được đăng ký hồi hương về Việt Nam khi thỏa mãn 02 điều kiện sau:

Thứ nhất: Có giấy tờ chứng minh đã từng có quốc tịch Việt Nam và còn giữ quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ hai: Có chỗ ở hợp pháp tại Việt Nam gồm nhà thuộc sở hữu của bản thân hoặc nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ nhà người khác hoặc do người thân bảo lãnh.

III. Thủ tục nhập hộ khẩu cho Việt kiều như thế nào?

Trình tự thủ tục xin hồi hương về Việt Nam thực hiện theo 04 bước như sau:

1: Bạn chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký thường trú tại Việt Nam theo Mục 5.

2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

3: Nhận được kết quả giải quyết đồng ý cho Việt Kiều về Việt Nam thường trú tại Cơ quan bạn đã nộp hồ sơ xin hồi hương.

4: Thực hiện các thủ tục như: đăng ký thường trú, nhập hộ khẩu tại địa phương, xin cấp Căn cước công dân và hộ chiếu Việt Nam.

IV. Xin cấp Chứng minh nhân dân

Hiện nay, theo pháp luật Việt Nam thì hiện tại đã thực hiện cấp Căn cước công dân thay Chứng minh nhân dân nên ban tiến hành thủ tục xin cấp Căn cước công dân theo quy định dưới đây:

Việt Kiều được hiểu là người Việt Nam có thời gian sinh sống lâu dài ở nước ngoài. Nếu người này chưa thôi quốc tịch Việt Nam thì người này vẫn là công dân Việt Nam. Như vậy, người này vẫn được cấp thẻ căn cước công dân (Theo Điều 2 Luật Căn cước công dân 2014 quy định đối tượng áp dụng).

Điều 22 Luật Căn cước công dân 2014 quy định trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân như sau:

– Điền vào tờ khai theo mẫu quy định;

– Người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật này kiểm tra, đối chiếu thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần cấp thẻ Căn cước công dân; trường hợp công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong tờ khai theo mẫu quy định.

– Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân chụp ảnh, thu thập vân tay của người đến làm thủ tục;

– Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho người đến làm thủ tục;

– Trả thẻ Căn cước công dân theo thời hạn và địa điểm trong giấy hẹn theo quy định tại Điều 26 của Luật này; trường hợp công dân có yêu cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước công dân trả thẻ tại địa điểm theo yêu cầu của công dân và công dân phải trả phí dịch vụ chuyển phát

Công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:

1. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;

2. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

3. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;

4. Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.”

(Theo điều 26 Điều 22 Luật Căn cước công dân 2014 )

V. Đăng ký hộ khẩu thường trú

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú thì:

Hồ sơ đăng ký hộ khẩu thường trú bao gồm:

+ Bản khai nhân khẩu;

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

+ Hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị sử dụng có dấu kiểm chứng của lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu;

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngoài các giấy tờ trên, nếu công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại các nơi, như thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ đô Hà Nội, cơ sở tôn giáo để hoạt động tôn giáo phải nộp thêm bản chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ điều kiện đăng ký thường trú tại các nơi đó, cụ thể là:

– Nếu đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương là phải có các tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật Cư trú;

– Nếu đăng ký thường trú tại cơ sở tôn giáo để hoạt động tôn giáo thì phải có giấy tờ chứng minh là chức sắc tôn giáo, nhà tu hành; văn bản đồng ý của người đứng đầu cơ sở tôn giáo; văn bản của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam về tôn giáo chấp thuận cho về Việt Nam hoạt động tôn giáo.

VI. Mọi người cũng hỏi

1. Câu hỏi: Việt kiều Mỹ muốn nhập hộ khẩu Việt Nam cần thực hiện những thủ tục gì?

Trả lời: Để nhập hộ khẩu Việt Nam, việt kiều Mỹ cần đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ để làm đơn và nộp các giấy tờ liên quan, bao gồm hộ chiếu, giấy chứng nhận quốc tịch, và các giấy tờ chứng minh quan hệ với người Việt Nam.

2. Câu hỏi: Thời gian xử lý hồ sơ nhập hộ khẩu cho việt kiều Mỹ là bao lâu?

Trả lời: Thời gian xử lý hồ sơ nhập hộ khẩu cho việt kiều Mỹ có thể dao động tùy thuộc vào quy trình của từng địa phương và thời điểm nộp hồ sơ. Thường mất từ một đến hai tháng để hoàn tất quy trình xử lý.

3. Câu hỏi: Sau khi nhập hộ khẩu, việt kiều Mỹ có quyền lợi và trách nhiệm gì tại Việt Nam?

Trả lời: Việt kiều Mỹ sau khi nhập hộ khẩu có quyền lợi như người dân Việt Nam, bao gồm quyền tham gia các hoạt động xã hội, sức khỏe và giáo dục. Họ cũng có trách nhiệm tuân thủ các quy định và luật lệ của nước nhận, và có thể thụ động tham gia vào các hoạt động kinh tế, xã hội phát triển đất nước.

Bài viết liên quan

0931473068

Tư vấn
challenges-icon chat-active-icon