Sinh con ở nước ngoài có được nhập quốc tịch không?

Việc sinh con ở nước ngoài và quyết định nhập quốc tịch cho em bé là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết kỹ lưỡng về quy định và luật lệ của quốc gia đó. Trong nhiều trường hợp, quy tắc và yêu cầu có thể thay đổi, tùy thuộc vào chính sách cụ thể của từng quốc gia. Hãy cùng Visawolrds tìm hiểu về Sinh con ở nước ngoài có được nhập quốc tịch không? nhé!

Sinh con ở nước ngoài có được nhập quốc tịch không?
Sinh con ở nước ngoài có được nhập quốc tịch khôn

I. Nhập quốc tịch là gì?

“Nhập quốc tịch” là quá trình một người đang sở hữu quốc tịch của một quốc gia khác chuyển đổi và trở thành công dân của quốc gia khác. Quá trình này thường đòi hỏi người muốn nhập quốc tịch phải đáp ứng một số điều kiện, như thời gian cư trú, kiến thức về quốc gia đó, và có thể cần thực hiện một số thủ tục pháp lý. Quá trình này có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia.

II. Sinh con ở nước ngoài có được nhập quốc tịch không?

Căn cứ theo Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 có quy định như sau:

“Điều 19. Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam

1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.

4. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

5. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

6. Chính phủ quy định cụ thể các điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam”.

Theo quy định nêu trên, nếu bạn vẫn đang mang quốc tịch Việt Nam. Bạn sinh con ở nước ngoài có được nhập quốc tịch Việt Nam và có thể làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con bạn mà không phải thôi quốc tịch nước ngoài.

Sinh con ở nước ngoài có được nhập quốc tịch Việt Nam không?

III. Hồ sơ nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ nước ngoài có mẹ là người Việt gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ nước ngoài có mẹ là người Việt gồm những giấy tờ gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm:

“1. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

a) Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

c) Bản khai lý lịch;

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

đ) Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt;

e) Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam;

g) Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.”

Như vậy, bạn cần phải chuẩn bị những giấy tờ nêu trên để nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ nước ngoài có mẹ là người Việt Nam.

>>> Đọc thêm Sinh con ở Singapore có được nhập quốc tịch Việt Nam không? để biết thêm thông tin chi tiết nhé!

IV. Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho con?

Căn cứ Điều 21 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định như sau:

“Điều 21. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam

1. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú. Trong trường hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật này hoặc không hợp lệ thì Sở Tư pháp thông báo ngay để người xin nhập quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp.
…”

Như vậy, sinh con ở nước ngoài có được nhập quốc tịch Việt Nam và bạn cần nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú.

V. Quy trình nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ nước ngoài có mẹ là người Việt

Quy trình nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ nước ngoài có mẹ là người Việt

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Hồ sơ cần được chuẩn bi đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Người xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi cư trú.
 • Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện.
 • Khi nộp hồ sơ, người xin cần xuất trình bản gốc các giấy tờ để đối chiếu và nộp lại bản sao sau khi đã được cơ quan tiếp nhận đóng dấu xác nhận.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

 • Sở Tư pháp sẽ thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả cho người xin nhập quốc tịch trong vòng 60 ngày, tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Trong quá trình thẩm định, Sở Tư pháp có thể yêu cầu người xin bổ sung hồ sơ hoặc cung cấp thêm thông tin nếu cần thiết.

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận nhập quốc tịch Việt Nam

 • Nếu hồ sơ được chấp thuận, Sở Tư pháp sẽ cấp Giấy chứng nhận nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em.
 • Người xin nhập quốc tịch cần đến Sở Tư pháp để nhận Giấy chứng nhận trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày có thông báo cho phép nhập quốc tịch.

Lưu ý:

 • Thông tin chi tiết về hồ sơ và quy trình nhập quốc tịch Việt Nam có thể thay đổi theo thời gian. Bạn nên cập nhật thông tin mới nhất trên website của Bộ Tư pháp hoặc các cơ quan tư pháp địa phương.
 • Một số trường hợp có thể được miễn hoặc giảm lệ phí nộp hồ sơ nhập quốc tịch Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với Sở Tư pháp nơi cư trú.

Ngoài quy trình trên, bạn cũng cần lưu ý một số điểm sau:

 • Trẻ em nhập quốc tịch Việt Nam sẽ được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam.
 • Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em có trách nhiệm giáo dục, nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

>>> Đọc thêm Sinh con ở Nhật có được nhập quốc tịch không? để biết thêm thông tin chi tiết nhé!

VI. Mọi người cũng hỏi

1. Cần những giấy tờ gì để nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài?

Trả lời: Cần có giấy khai sinh của trẻ, giấy tờ chứng minh nhân thân của cha mẹ, giấy tờ chứng minh đã đăng ký kết hôn (nếu có),…

7. Chi phí nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài là bao nhiêu?

Trả lời: Chi phí nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài khoảng 1 triệu đồng.

2. Sinh con ở nước ngoài, cha mẹ không phải người Việt Nam, con có thể nhập quốc tịch Việt Nam không?

Trả lời: Có thể, nhưng cần đáp ứng một số điều kiện nhất định, ví dụ như cha mẹ phải có thời gian cư trú hợp pháp tại Việt Nam, con phải có khả năng tiếng Việt,…

3. Nên sinh con ở nước ngoài nào để con có quốc tịch tốt?

Trả lời: Không có quốc tịch nào là “tốt nhất”. Việc lựa chọn quốc tịch cho con phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như mục tiêu định cư, điều kiện kinh tế, sở thích cá nhân,…

Bài viết liên quan

0931473068

Tư vấn
challenges-icon chat-active-icon